Share
<!--:pl-->Opłata za „rozszerzenie” pozwolenia<!--:-->

Opłata za „rozszerzenie” pozwolenia

wniosekJest taka fajna paranoja

w Wydziałach Postępowań Administracyjnych w Polsce. Prawo prawem ale tak naprawdę prawo nie ma znaczenia – liczy się instrukcja służbowa przełożonego. Dlatego też, nawet jeśli prawo mówi, że nie musisz płacić – to jednak musisz. Dotyczy to sytuacji gdy prosisz o rozszerzenie przyznanego uprawnienia – czyli zwiększenie sztuk broni jakie możesz posiadać.

cytuje autentyk z Wrocławskiego WPA:

„Ja wiem co jest w ustawie, ale my tutaj mamy swoje zdanie na temat ustawy, i swoje procedury, a jak Pan będzie uważał, że jest inaczej, to jest sąd, do którego może się Pan odwołać”

Piękne prawda? Coś jak w nieśmiertelnym „Misiu” – Ja jestem Kierownikiem tej szatni. Nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobisz?” (..) „cham się uparł i mu daj!”

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187 poz. 1330), wydanie decyzji administracyjnej i udzielenie pozwolenia na broń zobowiązuje Wnioskodawcę do opłaty skarbowej w kwocie określonej przepisami, tj.

12. Pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane:

  1. osobie fizycznej – 242 zł
  2. osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – 1193 zł

Te powyższe rozporządzenie i ustawa zawierają dokładny katalog stawek opłat skarbowych. Jest tam opłata za wydanie Europejskiej Karty Broni i za inne czynności. W tym wydanie pozwolenia na broń. Ale nie znajdziemy tam stawek za rozszerzenie ilości broni na pozwoleniu.

To jednak nie przeszkadza Wydziałom Postępowań Administracyjnych w Polsce (w tym Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji) podnosić pozaprawny wymóg opłaty od osób fizycznych i prawnych, w takiej samej wysokości jak opłata za wydanie decyzji administracyjnej. Nawet wtedy gdy dokonują czynności administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku o rozszerzenie liczby jednostek broni o dodatkowe egzemplarze. To nic że nie wydają nowego pozwolenia, to nic że nie ma przepisu, kasa musi się zgadzać.

przykład pisemka z WPA:

oplata skarbowa-kopiaTaka czynność administracyjna nie podlega opłacie skarbowej a wymagana przez Wydziały Postępowań Administracyjnych opłata jest nienależna. Niemniej jednak Wydziały Postępowań Administracyjnych uzależniają wogóle wszczęcie postępowania od wpłaty wspomnianej kwoty, pod sankcją zaniechania czynności administracyjnych. Stanowi to naruszenie przepisów wymienionych powyżej ustaw oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego i prowadzi to do sytuacji w której jeśli chcesz przeprowadzić sprawę w najkrótszym możliwym terminie (czyli 2 miesięcy bo przecież nie można przeprowadzić postępowania w normalnym terminie) musisz dokonać opłaty, a następnie złożyć wniosek o zwrot wpłaconej kwoty.

Jeśli nie masz gotowca:

to skorzystaj z tego: wzór – wniosek o zwrot opłaty skarbowej wystarczy wypełnić i wysłać.