Share
<!--:pl-->Mossbergi i Winchestery wkrótce w super cenie!<!--:-->

Mossbergi i Winchestery wkrótce w super cenie!

516f03d0b38a3_k27 Dobre wieści, już wkrótce na rynku powinna pojawić się w dobrej cenie masa Winchesterów oraz Mossbergów. Prawie jak nowe, mało strzelane. A to dlatego że Straż Więzienna używa obecnie Mossbergi model 500 Persuader (50577) http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5843 oraz Winchestery Model 1300 Defender (http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5848)

Właśnie wyszedł przetarg na jakieś 1000 strzelb link do strony przetargu: http://www.zp.sw.gov.pl/Strony/Szczegolyzamowienia i wszystko wskazuje, że nie jest jakoś szczególnie ustawiony. W związku z czym najpewniej wkrótce Straż Więzienna będzie posługiwać się Hatsanami czy innym Norinco

Wymagania:

Broń ma służyć do samoobrony, obezwładniania, walki na odległościach do 50 m oraz niszczenia osłon technicznych. Pięknie to napisali. Główne wymagania dla nowych strzelby to:

 • powtarzalne, gładkolufowe,
 • przeładowane ruchem czółenka (pump-action) z podlufowym magazynkiem rurowym umieszczonym pod lufą
 • stałe kolby z tworzywa sztucznego,
 • stałe mechaniczne przyrządy celownicze
 • mechanizm spustowo-uderzeniowy metalowy, typu kurkowego z kurkiem wewnętrznym
 • bezpiecznik przesuwny umieszczony na komorze zamkowej, umożliwiający łatwą obsługę przez strzelców prawo i leworęcznych
 • Magazynek musi mieścić 7 nabojów 12/70 (Chrabąszcz 50) i minimum  6 sztuk amunicji 12/76 Magnum.
 • Masa broni nie więcej niż 3,5 kg
 • Szybkostrzelność: 7 strzałów na 10-15 s.
 • Strzelby muszą być dostosowane do amunicji 12/70 oraz 12/76 Magnum w tym do polskich masowo używanych nabojów z FAM-Pionki: Rój, Bąk, Chrabąszcz 20/30/50, PIK, CS, W8-MP, LFT-6,8 oraz ONS-2000.
 • muszą być wykonana z lekkiego stopu metalowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i termicznej, odpornej na ścieranie, wybarwienia i odkształcenia pod wpływem oddziaływania czynników zewnętrznych (temperatury w przedziale od -35°C do + 50°C, promienie UV, potu ludzki, woda).
 • Elementy zewnętrzne powinny być zabezpieczone przed korozją metodą oksydacji lub fosforanowania.
 • Kolor części zewnętrznych: czarny mat.

Testy:

 1. zabezpieczenie przed strzałem przypadkowym, załadowanie i rozładowanie broni (w tym z nabojem w komorze)
 2. odporność na zacięcia (70 strzałów amunicją Chrabąszcz 50, dwa zacięcia eliminują ofertę
 3. celność – strzelanie na siedząco za stołem do trzech tarcz TS-4 umieszczonych na 35 m.  5 strzałów, strzelba spełnia warunki celności jeśli pięć przestrzelin zmieści się w pierścieniach tarczy i co najmniej trzy z nich znajdą się w kole o średnicy 250 mm.

Oferty muszą trafić do SW 5 maja, dostawy od czerwca do września 2014. Liczy się najniższa cena. Nie wiem tylko czemu Dostawca musi mieć referencje w zakresie usług rusznikarskich dla służb porządku publicznego lub wojska w ciągu ostatnich 3 lat. Mam nadzieje że nie będzie tak jak z przetargiem na buty dla Wojska: http://www.defence24.pl/news_ponad-140-mln-zl-na-mundury-i-buty-dla-wojska-polskiego-to-dopiero-poczatek-zakupow

A jakby ktoś był zainteresowany to poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przeznaczenie : do samoobrony, obezwładniania, walki na odległościach do 50m oraz niszczenia osłon technicznych.
 2. Stopień zautomatyzowania: broń nieautomatyczna z systemem przeładowania „pump – action” (repetier), gładkolufowa. Kolba karabinowa syntetyczna (polimer syntetyczny).
 3. Zasilanie: z magazynka rurowego umieszczonego pod lufą.
 4. Przyrządy celownicze: mechaniczne, stałe składające się z muszki i szyny celowniczej.
 5. Mechanizm spustowo-uderzeniowy: metalowy, typu kurkowego (kurek wewnętrzny).
 6. Zabezpieczenie przed strzałem przypadkowym: bezpiecznik przesuwny umieszczony na komorze zamkowej powodujący zablokowanie spustu, umożliwiający łatwą obsługę przez strzelców prawo i leworęcznych.
 7. Bezpieczeństwo użytkownika: broń powinna zapewniać użytkownikowi bezpieczne przenoszenie z nabojem wprowadzonym do komory nabojowej oraz umożliwiać zabezpieczenie przed strzałem przypadkowym.
 8. Stosowana amunicja:

a)     naboje 12/2 3/4‘’ (12/70);

b)     naboje 12/3” Magnum (12/76) różnych typów, produkowana w Fabryce Amunicji „FAM – PIONKI” sp. z oo. w Pionkach (Rój, Bąk, Chrabąszcz 20,30,50, PIK, CS, W8 – MP, LFT-6,8, ONS – 2000).

 1. Kaliber broni: wagomiarowy 12/76.
 2. Masa broni nieprzekraczająca 3,5 kg.
 3. Pojemność magazynka:

a)     nie mniej niż 7 naboi kal.12/70 (typu CHRB 50);

b)     nie mniej niż 6 naboi 12/76 Magnum.

 1. Przyrządy celownicze wyregulowane na 35m.
 2. Szybkostrzelność: 7 strzałów/10 – 15 s.
 3.  Materiał: lekki stop metalowy o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i termicznej, odpornej na ścieranie, wybarwienia i odkształcenia pod wpływem oddziaływania czynników zewnętrznych (temperatury w przedziale od – 350C do + 500C, promieni UV, potu ludzkiego, wody itp., umożliwiający mocowanie do broni, pasa nośnego. Elementy zewnętrzne broni zabezpieczone przed korozją metodą oksydacji lub fosforanowania. Oznaczenie ustawienia na szkielecie pozycji „zabezpieczony” należy wyróżnić różnymi kolorem odmiennym od koloru innych elementów broni (np. czerwonym).  Broń nie może posiadać ostrych krawędzi i powierzchni mogących powodować urazy użytkownika, utrudniać jej obsługę, a także powodować zaczepianie się o elementy umundurowania.
 4. Kolor części zewnętrznych: czarny matowy.
 5. Wyposażenie broni: pas nośny do broni mocowany w dwóch punktach (góra – dół) z możliwością regulacji jego długości na klamrze.
 6. Do każdej strzelby wykonawca dołącza instrukcję obsługi sporządzoną w formie umożliwiającej odczyt na ekranie monitora komputerowego w języku polskim lub w ilości jedna instrukcja na 40 zamawianych strzelb na cyfrowym nośniku (CD, DVD) informacji  z możliwością jej kopiowania. Instrukcja powinna określać: przeznaczenie i właściwości bojowe strzelby: charakterystyka techniczna, dane taktyczno – techniczne, budowę strzelby: ogólną budowę strzelby oraz budowę części i mechanizmów, zasady rozkładania i składania strzelby: rozkładanie i składanie częściowe i całkowite, działanie części, mechanizmów i zespołów strzelby, zasady przechowywania, składowania i konserwacji, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią (zasady bezpieczeństwa w czasie eksploatacji strzelby, sposoby i zasady strzelania, przystrzeliwanie, zasady przeprowadzania przeglądów technicznych oraz omówienie podstawowych zacięć i sposobów ich usuwania). Do instrukcji obsługi należy dołączyć sporządzony w języku polskim wykaz części zamiennych zawierający nr fabryczny części lub zespołu oraz ich nazwę.

Warunki  sprawdzianu  cech  użytkowych  broni:

 

 1. Miejsce: strzelnica Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.
 2. Termin sprawdzianu: dwa dni po wyznaczonym terminie otwarcia ofert. W przypadku, gdy termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, termin sprawdzianu liczy się od pierwszego dnia po upływie dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Amunicja wykorzystywana podczas sprawdzianu: naboje kal. 12 z pociskiem gumowym Chrabąszcz 50 (rok produkcji 2013) oraz naboje kal. 12 „szkolne” produkcji Fabryki Amunicji Myśliwskiej FAM – PIONKI sp. z o. o. w Pionkach ul. Zakładowa 7.
 4. Ilość amunicji: określona w warunkach  sprawdzianu dla jego poszczególnych prób.
 5. Sposób wyboru broni do sprawdzianu: jeden egzemplarz wraz z pełnym wyposażeniem przekazany przez wykonawcę w dniu następującym po dniu złożenia oferty przez oferenta do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska 193/195.
 6.  Osoby dokonujące sprawdzenia i oceny broni: jedna osoba wyznaczona  przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu spośród wykładowców Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego  COSSW w Kaliszu, zwana dalej biegłym.

Ocenie podlegają następujące parametry:

a)     zabezpieczenie strzelby przed strzałem przypadkowym;

b)     załadowanie strzelby;

c)     rozładowania strzelby;

d)     rozładowanie strzelby z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej;

e)     niezawodność działania strzelby (występowanie zacięć i uszkodzeń);

f)     strzelanie na  celność i skupienie.

 

Warunki szczegółowe przeprowadzenia sprawdzianu parametrów użytkowych broni:

 

 1. 1.     Zabezpieczenie strzelby przed strzałem przypadkowym:

Wcześniej zabezpieczoną strzelbę ładuje się maksymalną ilością amunicji szkolnej, dodatkowy nabój wprowadza się do komory nabojowej. Próbę przeprowadza się trzykrotnie.

NIEDOPUSZCZALNE:

– samoczynne przestawianie się bezpiecznika zewnętrznego np. przy niewielkim wstrząsie,

– odciągnięcie chwytu przedniego do tyły umożliwiające przeładowanie strzelby,

– oddanie strzału po naciśnięciu języka spustowego, pomimo włączonego bezpiecznika.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek nieprawidłowości broń dyskwalifikuje się, nie dopuszcza do dalszej części sprawdzianu oraz odrzuca złożoną ofertę.

 

 1. 2.     Załadowania strzelby:

Wcześniej zabezpieczoną strzelbę ładuje się maksymalna ilością amunicji szkolnej, zgodnej z kalibrem i parametrami przewidzianymi przez producenta  dla oferowanego egzemplarza broni. Próbę przeprowadza się trzykrotnie.

NIEDOPUSZCZALNE:

– pojemność magazynka rurowego mniejsza od założonej w opisie przedmiotu zamówienia,

– utrudnione umieszczanie naboi w magazynku,

– zatrzymywanie, zakleszczanie się donośnika w pośrednim położeniu,

– gubienie naboi (nieutrzymywanie naboi w magazynku),

W przypadku wystąpienia którejkolwiek nieprawidłowości broń dyskwalifikuje się, nie dopuszcza do dalszej części sprawdzianu oraz odrzuca złożoną ofertę.

 

 1. 3.     Rozładowanie strzelby:

Strzelba załadowana i zabezpieczona w sposób określony w pkt. 2.

Wykonuje się usunięcie naboi z magazynka rurowego w sposób przewidziany przez producenta oraz poprzez ręczne, pojedyncze usuwanie naboi z magazynka. Próbę przeprowadza się trzykrotnie.

NIEDOPUSZCZALNE:

– utrudnione opróżnianie magazynka z naboi,

– zatrzymywanie, zakleszczanie się donośnika w pośrednim położeniu,

– nieuwalnianie naboi z magazynka,

– uwalnianie więcej niż po jednym naboju,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych nieprawidłowości broń dyskwalifikuje się, nie dopuszcza do dalszej części sprawdzianu oraz odrzuca złożoną ofertę.

 

 1. 4.     Rozładowanie strzelby z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej:

Strzelba załadowana i zabezpieczona w sposób określony w pkt. 2 z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej.

Wykonuje się czynności zalecane w takiej sytuacji przez producenta strzelby. Czynności  te należy wykonać w taki sposób, aby po usunięciu naboju z komory nabojowej nie wprowadzić kolejnego naboju z magazynka rurowego do komory nabojowej. Po usunięciu naboju z komory nabojowej, należy rozładować magazynek w sposób zalecany przez producenta.

NIEDOPUSZCZALNE:

– usunięcie naboju jest utrudnione lub niemożliwe,

– podczas rozładowywania występuje zakleszczenie lub zukosowanie naboju,

– nie uwalnia naboi.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych nieprawidłowości broń dyskwalifikuje się, nie dopuszcza do dalszej części sprawdzianu oraz odrzuca złożoną ofertę.

 

 1. 5.      niezawodności działania (występowanie zacięć i uszkodzeń):

Próba polega na oddaniu z przedstawionego egzemplarza strzelby po 70 strzałów nabojami kal. 12 z pociskiem gumowym Chrabąszcz 50 produkcji roku 2013. Wystąpienie podczas strzelania z winy broni dwóch zacięć oraz jakiekolwiek uszkodzenie strzelby uniemożliwiające dokończenie sprawdzianu powoduje jej niedopuszczenie do dalszej części sprawdzianu i odrzucenie złożonej oferty. Za niesprawność spowodowaną wadliwym działaniem amunicji uznaje się sytuacje, w których na spłonce naboju został widoczny ślad uderzenia iglicy, a nabój nie został odpalony.

 

 1. 6.     Strzelanie na celność i skupienie;

Próbę wykonuje się dwukrotnie. Do oceny zalicza się lepszy wynik.

Warunki strzelania:

1)    tarcza:  3 tarcze TS – 4. W środku tarczy należy oznaczyć w sposób widoczny punkt celowania.

2)    odległość strzelania: 35 m;

3)    postawa:  siedząca za stołem służącym do oparcia łokci;

4)    ilość naboi: po pięć strzałów do każdej ustawionej tarczy.

Strzelba spełnia warunki celności i skupienia, gdy pięć przestrzelin zmieści się w pierścieniach tarczy i co najmniej trzy z nich znajdą się w kole o średnicy 250 mm. Biegły wykonuje próbę dwa razy. Do oceny zalicza się lepszy wynik.