Share
<!--:pl-->Komenda Główna Policji nie posiada żadnych danych.<!--:-->

Komenda Główna Policji nie posiada żadnych danych.

Dział Prawny Romb działa!

jako jedyny dział który działa faktycznie 😉 Bo prowadzi go Andrzej Turczyn który robi w tym zakresie świetną, po prostu doskonałą robotę. Chwała mu za to. Zawsze twierdziłem że jest najbardziej cennym działaczem Romb w chwili obecnej jeśli chodzi o kwestie formalno prawne. Szczere uszanowanie za tą pracę.

Za to Komenda Główna Policji wykazała się jak zawsze profesjonalizmem zgodnie z obrazkiem poniżej. Rzecznik Inspektor pan Mariusz Sokołowski twierdzi że Polak posiadając broń palną po prostu wyjdzie z domu i pójdzie zastrzelić sąsiada (tak, ja też nie mogłem w to uwierzyć gdy to usłyszałem ale naprawdę tak powiedział, mamy to nagrane) ale jeśli chodzi o jakiekolwiek dane statystyczne które by tą tezę popierały to obowiązuje zasada: „don’t see, don’t hear, don’t speak”

Latest-Mobile-Wallpapers-1

Poniżej merytoryczne odpowiedzi na zadane przez ROMB pytania:

informacja publiczna Rp-Ip-1997/13

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na wniosek przesłany na adres sip@policja.gov.pl w dniu 4 października br., zarejestrowany w Zespole Prasowym KGP w dniu 7 października br. dotyczący udostępnienia informacji publicznej przez wskazanie czy Komenda Główna Policji posiada dane statystyczne mówiące o tym w ilu przypadkach, w okresie od dnia 11 marca 2011 r. do dnia udzielenia odpowiedzi, użyto do popełnienia przestępstwa broni palnej posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń uprzejmie informuję, że Komenda Główna Policji nie posiada przedmiotowych danych.
Z poważaniem
Renata Przesmycka
Zespół Prasowy KGP

informacja publiczna Rp-Ip-1996/13

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na wniosek przesłany na adres sip@policja.gov.pl w dniu 4 października br., zarejestrowany w Zespole Prasowym KGP w dniu 7 października br. dotyczący udostępnienia informacji publicznej przez wskazanie czy Komenda Główna Policji posiada dane statystyczne mówiące o tym w ilu przypadkach, w okresie od dnia 20 marca 2000 r. do dnia 10 marca 2011 r., użyto do popełnienia przestępstwa broni palnej wytworzonej przed 1850 r. lub replik tej broni uprzejmie informuję, że Komenda Główna Policji nie posiada przedmiotowych danych.
Z poważaniem
Renata Przesmycka
Zespół Prasowy KGP

informacja publiczna Rp-Ip-1848/13

Witam,
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24 września 2013 r. dotyczący „wskazania ile zagubiono egzemplarzy broni zarejestrowanych dla celów kolekcjonerskich i pamiątkowych, w okresie od 11 marca 2011 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na pytania”, informuję, iż Komenda Główna Policji nie posiada takich danych.
Z poważaniem
Piotr Kostrzewa
Zespół Prasowy KGP

informacja publiczna Rp-Ip-1851/13

Witam,
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24 września 2013 r. dotyczący:
– wskazania ile odnotowano przypadków użycia broni zarejestrowanych dla celów kolekcjonerskich i pamiątkowych do celów popełnienia przestępstwa, w okresie od 11 marca 2011 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na pytania,
– wskazania ile odnotowano przypadków użycia broni zarejestrowanych dla celów kolekcjonerskich i pamiątkowych do celów popełnienia, w okresie od dnia 20 marca 2000 r. do dnia 11 marca 2011 r.,
informuję, iż Komenda Główna Policji nie posiada takich danych.
Z poważaniem
Piotr Kostrzewa
Zespół Prasowy KGP

W odpowiedzi na wnioski :

– z dnia 24 września br., zarejestrowany w Zespole Prasowym KGP w dniu 25 września br., o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wskazania ile odnotowano przypadków użycia w celu popełnienia przestępstwa broni lub replik broni palną rozdzielnego ładowania, wytworzoną przed rokiem 1885 r., w okresie od dnia 11 marca 2011 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na pytania;
– z dnia 4 października br., zarejestrowany w Zespole Prasowym KGP w dniu 7 października br., o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wskazania czy Komenda Główna Policji posiada dane statystyczne mówiące o tym w ilu przypadkach, w okresie od dnia 11 marca 2011 r. do dnia udzielenia odpowiedzi, użyto do popełnienia przestępstwa broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 r. replik tej broni oraz w razie odpowiedzi pozytywnej, doręczenie tych danych statystycznych uprzejmie informuję, że Komenda Główna Policji nie posiada wnioskowanych danych.
Z poważaniem
Renata Przesmycka
Zespół Prasowy KGP