Share
<!--:pl-->czy interes społeczny przemawia za większą ilością legalnej broni?<!--:-->

czy interes społeczny przemawia za większą ilością legalnej broni?

Często używa się argumentacji że broń w rękach obywatela to potencjalne zagrożenie dla społeczeństwa.

Także policja często podnosi w argumentacji pojecie „interesu społecznego” który wymaga reglamentacji, ograniczeń i restrykcyjności w wydawaniu pozwolenia na broń. Nawet Mariusz Sokołowski – inspektor, bądź co bądź fisza jeśli chodzi o policyjną hierarchię stwierdził „no damy pozwolenie na broń obywatelowi to wyjdzie i zastrzeli sąsiada”. Należy zastanowić się nad kondycją psychiczną ludzi którzy uważają, że legalny posiadacz pozwolenia na broń (podlegający pod szereg sankcji od aresztu, przez odebranie mienia, po 2 lata więzienia za naruszenie przepisów o broni) będzie kiedykolwiek zagrożeniem dla społeczeństwa. Niemniej jednak stwierdziłem, że sprawdzę czy to prawda, że zdarzają się sytuacje gdy legalny posiadacz broni zamienia się w bandziora i mordercę i faktycznie w interesie społecznym leży by Polacy tej broni nie mieli.

sprawdziłem wiadomości o broni i strzelaninach. Wszystko co przyszło w tym tygodniu:

każdy przypadek ze słowem kluczowym broń, zastrzelił itd. No i mamy efekty. To 7 przestępstw i wykroczeń które wyszły na jaw w ubiegłym tygodniu i trafiły do mediów:

Zastrzelił psa, z nielegalnie posiadanej wiatrówki, bo ten dusił mu kury.  Sąsiedzkie porachunki, nielegalna „broń” – mocna wiatrówka bez dopełnienia obowiązku rejestracji a więc posiadana nielegalnie.   http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,16426758,Zastrzelil_psa__bo_ten_dusil_mu_kury__Sasiedzkie_porachunki.html –

Szarżowali autem po Gdańsku i strzelali z broni. To najpewniej hukowiec, ale jeśli to nie straszak bo broń nielegalna. Osoba która to robiła to szczeniak znany już policji i miał zarzuty za fałszowanie dokumentów i posiadanie narkotyków http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16425028,Szarzowali_autem_po_Gdansku_i_strzelali_z_broni__Jeden.html

Groził bronią palną gościom, którzy wynajęli pokój  – nielegalna broń, pijany właściciel groził wczasowiczom, znaleźli u niego broń palną i 7 sztuk amunicji http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140804/DEBICA/140809874

Gość oferował sprzedaż beczek a jak przyszło co do czego napadł kupującego. Oczywiście nielegalna broń, plus nielegalna broń gazowa. Cała historia żałosna, ważne jest to że bandzior posiadał broń ale nielegalną podobnie jak interes który prowadził  http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,16427149,Umowili_sie_na_sprzedaz_beczek__Skonczylo_sie_uzyciem.html

Pokłócił się z kolegą w barze. Poszedł do domu, wziął nielegalnie posiadany pistolet, wrócił i zaczął do niego strzelać. Miał cela jak policjanci z Gorzowa, czyli strzelił 6 razy ale trafił tylko raz. W domu u bandziora znaleziono dużo amfetaminy i nielegalną broń. http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,16429339,Poklocil_sie_z_kolega_w_barze_i_oddal_do_niego_6_strzalow_.html

Meżczyzna postrzelił z nielegalnie posiadanej broni 15 letniego syna. Kłócili się od dawna, w końcu ojciec wycelował w chłopaka i strzelił ciężko go raniąc. Broń miał oczywiście nielegalnie http://www.wprost.pl/ar/461257/Ojciec-postrzelil-15-letniego-syna-Nie-wie-jak-bron-znalazla-sie-w-jego-dloni/

Gliwice, do sklepu spożywczego wszedł 31-letni mężczyzna, poprosił o piwo, po czym wyjął nielegalnie posiadany pistolet gazowy i strzelił 60-letniej ekspedientce prosto w twarz. Kiedy kobieta upadła, bandyta przechylił się przez ladę i wyjął z kasy 250 zł. Cholerny kretyn prawie by zabił starszą kobietę. http://www.tvn24.pl/katowice,51/strzelil-ekspedientce-w-twarz-grozi-mu-12-lat-wiezienia,456705.html

czy coś łączy te wszystkie przypadki? Tak: każde z przestępstw zostało dokonane z użyciem nielegalnie posiadanej broni. W kilku przypadkach broni posiadanej przez osoby popełniające w przeszłości przestępstwa, np zamieszane w sprawy narkotykowe.

Gdzie wiec są zwykli, legalni posiadacze broni palnej stanowiący zagrożenie dla społeczeństwa? Gdzie są wiadomości o przestępstwach uczynionych przez tego pana strzelającego ze śmiercionośnego karabinu maszynowego? (fota credit: spotkanie na Strzelnicy klubu Sportowego Garda – prezentacja ckm’u Maxim wz.1910 Nadwiślańskiego Muzeum Broni Dawnej i Nowej)

10479639_608670435913396_7104030761324813662_o

a może ta Pani używająca karabinka AK, siejącego grozę i zniszczenie w krajach Afryki „Kałasznikowa” (fota credit: spotkanie Mazowieckiego Towarzystwa Strzeleckiego)

8_kalasz

nie no umówmy się: legalni posiadacze to osoby które w sposób szczególny dbają o praworządność, przestrzegają przepisów w sposób ponadprzeciętny, są przebadani a czasami regularnie przechodzą (jak ostatnio minister Sikorski) badania lekarskie w zakresie zdolności fizycznej i zdrowia psychicznego. To grupa ludzi obdarzona przez ustawodawcę większym zaufaniem niż przeciętny obywatel nie posiadający tego uprawnienia.

dlaczego legalni posiadacze broni nie popełniają przestępstw?

Ustawa o broni i amunicji zawiera przepisy karne w art 50 i 51. Także kodeks Karny w  art 263 i 306 wymienia sankcje dla posiadacza legalnie posiadanej broni. Mając na głowie kary do 2 lat więzienia, kary grzywny i aresztu, mając na głowie potencjalny przepadek mienia za to że zapomniało się wziąć ze sobą legitymacji większość legalnych posiadaczy broni staje na głowie żeby nie naruszyć przepisów i być bardziej świętym od papieża. Nawet powrót ze strzelnicy i pozostawienie w kieszeni spodni czy w samochodzie jednej sztuki amunicji może być przyczynkiem do zabrania (przepadku!) broni i amunicji. Każde naruszenie przepisów jest też przesłanką do rozpoczęcia przez policję procedury cofnięcia pozwolenia na broń. A to dla każdego strzelca chyba równie dotkliwa kara jak areszt czy odsiadka w zawieszeniu.

Chciałbym zwrócić uwagę że przepisy zostały ostatnio zaostrzone. W chwili obecnej nawet „przestępstwo skarbowe” może spowodować utratę pozwolenia na broń. Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą lub firmę, lub przynajmniej oglądał film „układ zamknięty” wie jak łatwo zostać „przestępcą skarbowym”. Nie dalej jak parę miesięcy temu w mediach czytaliśmy o 3 firmach które produkują karetki i ambulansy. Okazało się że są przestępcami skarbowymi bo produkowali karetki i sprzedawali je do państwowych szpitali na 0% vat (zgodnie z przepisami). Okazało się jednak że Urząd (tfu!) Skarbowy stwierdził, że karetka to nie jest pojazd specjalistyczny objęty stawką 0% tylko zwykły samochód. Dlatego vat za kilka lat wstecz idący w miliony złotych się należy państwu.

No więc co grozi posiadaczowi legalnej broni:

Art. 50.
Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 51.
1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto:
1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;
2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni;
3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji
o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu;
4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego;
5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy;
5a)   wywozi za granicę, do państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez zgody właściwego organu Policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do wywozu broni;
5b)  przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;
5c)  przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna, bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
5d)  wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna bez zgody właściwego organu Policji;
6) narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe;
7) przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych;
8) przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji;
9) przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów;
10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
11) używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami;
12) narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy;
13) nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub Europejskiej karty broni palnej;
14) nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących w nich udział.
3. Kto posiada broń, nie mając przy sobie:
1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania broni,
2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni,
podlega karze grzywny.
4. W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, można orzec przepadek broni i amunicji, chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.
5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Kodeks karny – przepisy dotyczące broni i amunicji
Art. 263.
§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 306.
Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wnioski?

    1. Przestępstwa  bronią popełniają bandziory, a nie legalni posiadacze broni.

    2. Nie istnieje problem przestępczości dokonywanej przez posiadaczy pozwolenia na broń – kolekcjonerów czy sportowców.

    3. Przeciętny strzelec sportowy lub kolekcjoner jest lepiej przeszkolony strzelecko niż przeciętny policjant lub przeciętny żołnierz

    4. Im bardziej Polacy są przeszkoleni strzelecko, tym lepiej strzelają rezerwiści i żołnierze, tym większy potencjał obronny tego kraju.

Należy sobie zadać pytanie: Czy faktycznie w interesie społecznym leży restrykcyjne podejście do pozwolenia na broń?

jeśli faktycznie ta restrykcyjność przynosi efekty co można zobaczyć na poniższej mapce która prezentuje ilość broni w rękach europejczyków (vide: http://gunblog.eu/2014/06/rozbrojony-kraj/ )

posiadanie broni w EU

… to powstaje pytanie – komu to służy? W czyim interesie jest wysiłek organów policji w celu jak największego ograniczania dostępu do broni? Dlaczego musimy walczyć o pozwolenie na każdą sztukę broni? Czemu pseudo urzędnicy w katowickim WPA łamią od lat prawo ale nic im się nie dzieje z tego powodu? Komu służy to, że nie można swobodnie otworzyć strzelnicy (bo hałas, bo przeszkadza, bo po co, bo władza ma budżet na obronę cywilną i obronność ale strzelnicy nie utworzy). Czemu dominuje myślenie, że nie można używać tłumików na strzelnicy (co w końcu zlikwidowałoby „problem strzelnic” które hałasują)? Dlaczego organizacje mające nas strzelecko szkolić (np Liga Obrony Kraju) są wydmuszkami i zajmują się szkoleniem na prawo jazdy? Zadajmy sobie pytanie biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną:

komu służy? w czyim interesie leży ograniczanie dostępu do broni w Polsce?

…tak do przemyślenia na poniedziałek.