Share
<!--:pl-->Czego może Cię nauczyć Policja?<!--:-->

Czego może Cię nauczyć Policja?

Nie, ten artykuł wcale nie jest dla jaj.

Na codzień spieramy się z „policyjnym betonem” jeśli chodzi o nasze prawa i możliwość posiadania broni palnej. Czynności administracyjne prowadzone przez lokalne WPA idą jak krew z nosa o czym pisał ostatnio Rafał Kawalec w swoim artykule.

bo dużo się można nauczyć.

Ten film poniżej opublikowany na facebooku – drille wykonywane przez instruktorów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – Jan Dobrzyjałowski i Grzegorz Zipper był oczywiście komentowany szeroko i wytykano im pojedyńcze błędy i zasadność niektórych akcji. Oczywiście zasadność niektórych czynności wynika z takich a nie innych regulacji w Policji odnośnie metod i sposobów prowadzenia strzelań policyjnych czego się nie przeskoczy tak łatwo. Natomiast bez wątpienia jak byśmy się nie czepiali, nie można zaprzeczyć że tych dwóch profesjonalnych instruktorów doskonale ogarnia temat. (tak przy okazji w komentarzu wrzucę kontakt – jeśli ktoś będzie zainteresowany kontaktem z instruktorami i doszkalanie się to jest możliwość)

Można też na pewno skorzystać z  bazy dydaktycznej:

I kompletnych opracowań w zakresie broni, jej obsługi, prowadzenia strzelań, obsługi broni palnej. Zobaczcie jakie skarby. Wiem że nie wszystko aktualne, wiem że to dotyczy głównie broni posiadanej przez Policję ale niektóre zasady są niezmienne a P99 czy Glock czy strzelba w niejednej szafie zalega. Dlatego polecam, wszystko za zupełną darmochę na koszt Szkoły Policji w Słupsku, Pile i Katowicach. Enjoy!  😉

Andrzej Kwiatkowski, Sławomir Jurczyński, Włodzimierz WieczorekPodstawowe zagadnienia z budowy i użytkowania broni palnej krótkiej (ponad 22 MB)

alt

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało z myślą o słuchaczach szkolenia zawodowego podstawowego oraz szkolenia zawodowego podstawowego po służbie kandydackiej, głównie ze względu na przydatność podczas realizacji zajęć oraz przygotowanie się do zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów. Materiał zebrany w opracowaniu z powodzeniem może służyć również każdemu policjantowi od momentu rozpoczęcia szkolenia aż do zakończenia służby. To swoiste kompendium wiedzy dotyczy broni palnej krótkiej: P-64, P-83, P-99 Walther oraz Glock.Opracowanie jest propozycją materiału pomocniczego przygotowaną na podstawie wieloletnich doświadczeń autorów w szkoleniu strzeleckim policjantów.

Mieczysław Chrobot, Andrzej Kwiatkowski, Sławomir Jurczyński,Włodzimierz Wieczorek Podstawowe zasady użytkowania broni gładkolufowej i pistoletu maszynowego (ponad 16 MB)

alt

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało z myślą o słuchaczach szkolenia podstawowego, którzy po raz pierwszy spotykają się z problematyką budowy, obsługi i stosowania broni palnej. Materiał zebrany w tym opracowaniu z powodzeniem może służyć również każdemu policjantowi od momentu rozpoczęcia szkolenia aż do zakończenia służby. To swoiste kompendium wiedzy dotyczy broni gładkolufowej i maszynowej omawianej w różnych materiałach źródłowych. Należy je traktować jako propozycję pewnych rozwiązań opartych na wieloletnich doświadczeniach związanych z użytkowaniem broni palnej.

E-biblio... Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu strzelań policyjnych.  Roman Jagielski, Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik   „Materiał zebrany w tym opracowaniu dotyczy zagadnień związanych z procesem planowania, organizowania i realizacji zajęć ze szkolenia strzeleckiego policjantów. Przeznaczony jest przede wszystkim dla słuchaczy kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych – głównie ze względu na przydatność podczas realizacji zajęć oraz przygotowanie się do zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów. Może służyć także pomocą absolwentom tego szkolenia, zobowiązanym do całorocznego uczestniczenia w procesie doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie szkolenia strzeleckiego w jednostkach organizacyjnych Policji” [ze wstępu]. Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2014 rok; ss. 62; wyd. I. pobierz plik (.pdf 1 MB)

Taktyczno-techniczne aspekty uzbrojenia oddziałów i pododdziałów Policji prewencji.   Artur Duszak, Marcin Milde, Krzysztof Piasecki.

Bibliote...

Materiał zawiera między innymi informacje dotyczące technicznych środków wzmocnienia, takich jak ręczny miotacz pieprzu, uniwersalny granat łzawiący, ręczna wyrzutnia granatów łzawiących, hydromil, armatki wodne. Jest on przeznaczony głównie dla policjantów kursu specjalistycznego – instruktorów technicznych środków wzmocnienia oraz policjantów kursu specjalistycznego pełniących służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych. Mogą z niego korzystać również słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego chcący poszerzać wiedzę w zakresie uzbrojenia oddziałów i pododdziałów Policji prewencji.Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2012; wyd. I; ss. 76

pobierz plik (.PDF 5,7 MB)

Podstawowe zasady użytkowania broni palnej krótkiej.   Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki.

Bibliote...Materiał, opracowany w Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego, jest przeznaczony głównie dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, ale z powodzeniem może służyć każdemu policjantowi. Jest to kompendium wiedzy w zakresie aspektów szkolenia strzeleckiego, takich jak: bezpieczeństwo, elementy teorii strzału, rodzaje broni palnej krótkiej i nabojów do niej, elementy mające wpływ na skuteczne oddanie strzału oraz podstawowe elementy taktyki strzeleckiej.
Liczne ilustracje i zdjęcia to nieodzowny element publikacji, która zajmuje ważną pozycję na liście obowiązujących materiałów szkoleniowych. Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2012; wyd. I; ss. 116

 pobierz plik (.PDF 3,5 MB)

Podstawowe wiadomości o pistoletach maszynowych będących w uzbrojeniu polskiej Policji   Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik

Bibliote...„Pistolety maszynowe należą do grupy indywidualnej broni palnej strzelającej nabojami pistoletowymi. Dają możliwość skutecznego działania ogniem seryjnym na odległość do 100 m lub ogniem pojedynczym na odległość do 200 m. Zasadniczymi rodzajami prowadzonego ognia dla pistoletów maszynowych są: szybkie strzelanie pojedyncze lub ogień krótkimi seriami” [ze wstępu]. Więcej informacji na temat pistoletów maszynowych aktualnie wykorzystywanych przez polską Policję (m.in. zasady ich działania, systemy prowadzenia ognia, systemy zabezpieczeń, budowa) można znaleźć w niniejszym opracowaniu. Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2011; wyd. I; ss.56

pobierz plik (.PDF 6,4 MB)

Podstawowe wiadomości o pistoletach będących w uzbrojeniu polskiej Policji.   Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik

Bibliote...         „Pistolety należą do grupy ręcznej broni palnej, którą można obsługiwać jedną ręką. Jest to broń krótka, samopowtarzalna, powtarzalna lub jednostrzałowa o jednej komorze nabojowej, zasilana nabojami z wymiennego lub stałego magazynka, mieszczącego średnio od 4 do 20 nabojów” [cytat pochodzi z publikacji, s. 7]. Broń ta stanowi podstawowe uzbrojenie polskiej Policji. Autorzy omawiają takie typy pistoletów, jak: 9 mm pistolet wz. 1964, 9 mm pistolet wz. 1983, 9 mm pistolet Glock 17, Glock 19 i Glock 26 oraz 9 mm pistolet Walther P-99 AS. Zadaniem publikacji jest m.in. usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowy broni, zapoznanie z danymi techniczno-użytkowymi i porównanie określonych jednostek broni. Jest ona skierowana do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; Słupsk 2012; wyd. III; ss. 24

pobierz plik (.PDF 3 MB)

 

 

Tactical Combat Casualty Care jako pierwsza pomoc w warunkach działań specjalnych Policji

16 TC3 jako pierwsza pomoc
Title: 16 TC3 jako pierwsza pomoc
File: 16-TC3-jako-pierwsza-pomoc.pdf
Size: 2 MB

Strzelby gładkolufowe na wyposażeniu policji od 1994 roku

07 Strzelby glagkolufowe
Title: 07 Strzelby glagkolufowe
File: 07-Strzelby-glagkolufowe.pdf
Size: 2 MB

Rozkładanie i składanie pistoletu maszynowego typu PM-98 Glauberyt – film dydaktyczny

03 CD PM-98
Title: 03 CD PM-98
File: 03-CD-PM-98.pdf
Size: 240 kB

Nr 2 – Rozkładanie i składanie pistoletu P-64 – film dydaktyczny

02 CD P-64
Title: 02 CD P-64
File: 02-CD-P-64.pdf
Size: 238 kB

Nr 1 – Paralizator elektryczny Taser X26 – cz. II. Instrukcje postępowania

01 Taser cz_2
Title: 01 Taser cz_2
File: 01-Taser-cz_2.pdf
Size: 4 MB
Postępowanie policjantów z bronią palną przydzieloną do celów służbowych, L. Dyduch