Share
<!--:pl-->12 tyś przeszkolonych żołnierzy do kosza<!--:-->

12 tyś przeszkolonych żołnierzy do kosza

Nikt nam nie ruszy nic, nikt nam nie zrobi nic, Bo z nami Śmigły, Śmigły, Śmigły-Rydz!

W III RP nie ma jeszcze kultu wodza naczelnego jaki panował w kraju w 39, ale na pewno uwaga rządzących skupiła się na kilku jednostkach specjalnych w ilości kilku tysięcy żołnierzy (w 38 milionowym kraju o powierzchni 312 tysięcy kilometrów kwadratowych) oraz na martwych, spierdzielonych projektach takich jak NSR. No i mamy bardzo dużo generałów za to za mało szeregowych. Wspominałem o tym między innymi tutaj: (http://gunblog.eu/2014/09/liga-broni-liga-radzi-liga-nigdy-cie-nie-zdradzi/Nasza Armia wirtualnie silna dzięki reprezentacyjnej 3 tysięcznej (podobno) ekipie jednostek specjalnych jest znana na pewno z kilku rzeczy:

  • Z przewalania kasy w niedokończonych inwestycjach (vide prawie Korweta Gawron http://natemat.pl/2367,gawron-czyli-jak-placilismy-za-spelnianie-marzen),
  • z większej ilości generałów niż armia USA i prawie tyle co armia Chin. Mamy dziś w polskiej armii około 103 generałów i 1486 pułkowników. To oznacza, że jeden oficer najwyższej szarży przypada na niespełna 60 szeregowych i podoficerów.
  • z chorej struktury będącej pozostałością czasów gdy mieliśmy ponad 200 tyś ludzi w Wojsku.
  • z topniejącej liczby szeregowych i podoficerów i prawie niezmiennej lub rosnącej liczby oficerów najwyższych stopni. W tym i przyszłym roku zwolnimy około 20 tysięcy ludzi w tym potrzebnych szeregowych, (także tych którzy szkolili się na misjach) którzy po 12 latach pracy mają sobie szukać nowej pracy bo nie zostali oficerami których mamy za dużo.

 

Sytuacja przypomina mi zdjęcie propagandowe z ’39

Śmigły_propaganda_samoloty

Zdjęcie obok było prezentowane w każdej gazecie, były drukowane plakaty z „Edwardem Wielkim” jak go nazywali złośliwcy. Ludzie w to wierzyli bo tak pokazywały ówczesne media. Na zdjęciu Edward Śmigły-Rydz i jego sztab – fotografia propagandowa z 1939, mająca ukazywać rzekomą potęgę polskiej armii i polskiego lotnictwa.

Zdjęcie jest fotomontażem, w rzeczywistości ukazuje ono samoloty nie polskie, lecz … niemieckie, hitlerowskie siły powietrzne w formacji lotniczej na zjeździe NSDAP w Norymberdze w 1937 roku.

Parę miesięcy później zobaczyliśmy te same samoloty faktycznie nad polskim niebem…

Tymczasem my usuwamy z armii 12 tysięcy przeszkolonych żołnierzy

„Kiedy zatrudniałem się w 2008 roku, nie było mowy o 12 latach służby kontraktowej. Dopiero dwa lata później uchwalono zmiany w ustawie. Prawo działa wstecz, gdy jest to korzystne dla państwa!”

„Jestem starszym szeregowym, w tym roku kończy mi kontrakt. Proszę mi powiedzieć, dlaczego żołnierz z taką wysługą jak moja, po udziale w dwóch misjach w Afganistanie, zdobytym na własny koszt wykształceniu, musi odejść z wojska? To niesprawiedliwe, że moje miejsce zajmie ktoś, kto doświadczeniem w żaden sposób nie jest mi w stanie dorównać”.

„Armia potraktowała nas jak śmieci. Jeździłem na misje do Kosowa i Iraku. Miałem piątki z opiniowania i zero zwolnień lekarskich. Teraz chcą mnie zwolnić w obawie, że ucieknę ze świadczeniami po 15 latach służby. Przecież nigdy nie deklarowałem, że interesuje mnie tylko 15 lat pracy”.

„W marcu minie mi 12 lat służby. Dwa razy byłem w Afganistanie, za mną setki poligonów i szkoleń. I co mam teraz zrobić? Iść do cywila? I co dalej? Mam zaczynać życie od początku, mając 40 lat na karku?”, mówi jeden z żołnierzy. „Pisałem wniosek o szkołę podoficerską. Nie wiedziałem, że trzeba mieć zaświadczenie o wolnym etacie w jednostce. Dostałem odmowę. Złożyłem kolejny wniosek, uzupełniłem dokumenty i zdobyłem zaświadczenie o wolnym miejscu w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. I co? Znowu odmowa. Zostało mi pół roku, więc dalej walczę o miejsce na kursie podoficerskim”.

To przykładowe listy szeregowych, którzy w najbliższym czasie rozstaną się z wojskiem. MON także podczas rekrutacji zachęcało hasłami »Dołącz do najlepszych«. Nikt jednak w komendach uzupełnień nie powiedział żołnierzowi prosto w oczy, że na dziesięciu tylko jeden będzie miał szanse posłużyć w wojsku dłużej niż 12 lat.

Zdaniem szeregowych, liczą się znajomości. „Dziś awansować mogą tylko protegowani. Miejsce mają jedynie »plecaki«”, mówią.

jak nie wiadomo o co chodzi – chodzi o pieniądze

„Ministerstwo Obrony Narodowej nie przewiduje w tej dziedzinie nowelizacji wojskowej ustawy pragmatycznej”, ze stanowczością przyznaje płk Jacek Sońta, rzecznik ministra obrony. Dlaczego? Jest jeden jedyny argument. Przedłużony o trzy lata (z 12 do 15) kontrakt szeregowych oznaczałby nabycie przez żołnierzy uprawnień emerytalnych i wypłatę 40% uposażenia.

warto przeczytać ten list żołnierzy

„Do 2021 roku z mundurem pożegna się ponad 15 tysięcy dobrze wyszkolonych i wykwalifikowanych żołnierzy z korpusu szeregowych, często po wielu misjach. Warto nadmienić, że taka sytuacja ma miejsce tylko w siłach Ministerstwa Obrony Narodowej, w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ten system nie obowiązuje” – czytamy w liście napisanym przez grupę żołnierzy, który ma zostać wysłany do 50 posłów.

Szanowny Panie
III Rzeczpospolita Polska w swojej 25-letniej historii nigdy dotąd nie była w stanie tak wielkiego i realnego zagrożenia, nie ukierunkowanego jedynie zza wschodniej granicy, ale także – po obserwacji tego co dzieje się w sojuszniczych krajach zachodniej Europy – niebezpieczeństwa wewnętrznego. Przez ostatnie dwie kadencje Sejmu koalicja rządząca doprowadza do sukcesywnej degradacji Wojska Polskiego, jednocześnie ukazując propagandowe „sukcesy” w świetle jupiterów.
Przez ostatnie lata dzięki misjom zagranicznym realizowanymi na dużą skalę, udało się wyszkolić i obyć z realnym polem walki tysiącom żołnierzy. Skok taktyczny, dowódczy czy materiałowy okazał się dobrem, którego nie da się wypracować tutaj w kraju. Niestety dzięki zmianom wprowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha polska armia pozbywa się tychże wykształconych fachowców, wybitnych specjalistów i prawdziwych żołnierzy, doświadczonych na polu walki. Żołnierze szeregowi jako jedyny korpus osobowy w polskiej armii nie mogą służyć z powodu braku możliwości przejścia na służbę stałą, dłużej niż 12 lat. Do 2021 roku z mundurem pożegna się ponad 15 tysięcy dobrze wyszkolonych i wykwalifikowanych żołnierzy z korpusu szeregowych, często po wielu misjach. Warto nadmienić, że taka sytuacja ma miejsce tylko w siłach Ministerstwa Obrony Narodowej, w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ten system nie obowiązuje.
Wojsko Polskie z roku na rok staje się coraz słabsze i papierowe – mamy blisko 23 tys. oficerów, 41 tys. podoficerów i tylko 33 tys. szeregowych! Nasze 90-tysięczne wojsko ma więcej generałów w służbie czynnej od armii II Rzeczpospolitej Polskiej, choć wówczas dywizji było 10 razy więcej niż obecnie. W większości jednostek nie jest obsadzone nawet 40% etatów szeregowych, ale za to wszystkie oficerskie i podoficerskie. Wolne etaty są przypisane dla zupełnie niewyszkolonych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych i nie przewidziane do obsadzenia na stałe. Od tych niedoświadczonych żołnierzy będzie zależał los całych pododdziałów, zgodnie z zasadą, że najsłabsze ogniwo zawsze pęka pierwsze. Pododdział musi być sprawnym, uzupełniającym się organizmem, a nie zbiorem przypadkowych osób. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Narodowe Siły Rezerwowe nie są w stanie wyszkolić żołnierzy tak aby byli wartościowym uzupełnieniem w jednostkach. W jednostkach tych przez charakter ich działań (zmianowy, dyżury, ciągła gotowość, dyżury bojowe, wyjścia w morze, ćwiczenia poligonowe) nie ma czasu i możliwości szkolenia. Powstaje pytanie też, kto ma szkolić skoro żołnierze obyci ze sprzętem, procedurami, wiedzą którą zdobywa się przez wykonywanie zadań.
Jednym z argumentów, na którym opierał się ówczesny Minister Obrony Narodowej, wprowadzając zmiany w ustawie było to, że po 15 latach służby żołnierz nabywa prawa emerytalne, a w związku z tym jest to okres po którym kadry i tak ubywałyby do cywila. Jest to jednak błędna ocena rzeczywistości, gdyż wysoce zmotywowany i wyspecjalizowany żołnierz, którego rodzina przyzwyczaiła się do trudów służby, zazwyczaj dodatkowo obarczony kosztami życia nie odejdzie na emeryturę z 40% wynagrodzeniem. Wystarczy sprawdzić ilu żołnierzy lub ilu funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji np. policjantów odchodzi po 15 latach służby. 
Następnym koronnym argumentem reformy była chęć „odmłodzenia” korpusu, jednakże do służby przyjmowani są żołnierze urodzeni nawet w latach 70-tych. Zwracając uwagę na „niepokojące metryki żołnierzy” warto nadmienić, że w Wojsku Polskim – nareszcie unowocześnianym, służba wymaga umiejętności i doświadczenia w obsługiwaniu wysoce specjalistycznego sprzętu. Ponadto, na okrętach Marynarki Wojennej czy w lotnictwie już teraz mocno odczuwalny jest brak żołnierzy „z fachem w ręku”, techników, którzy przez lata zajmowali się obsługą, naprawą i konserwacją sprzętu, a co za tym idzie spada jakość wykonywanych zadań. Od czasów reformy szkolnictwa takich ludzi brakuje w całym kraju. I cóż z tego że żołnierz obsługujący sprzęty ma 30 lat. To jest wiedza i umiejętności których nie nabywa się w procesie szkolenia.
Armia nie chce mieć w swoich szeregach ludzi w podeszłym wieku, a jednak podoficer, który walczy w polu ramię w ramię z szeregowym może służyć w wojsku nawet do 60 roku życia. Mówi się o tym, że w wojsku mają zostać i zostają najlepsi, jednak jest to kłamstwem i manipulacją. Niejednokrotnie kształcenie się na własną rękę, uzupełnianie swoich kwalifikacji czy też wnioski o eksternistyczne zdawanie egzaminów nie spotykają się z przychylnością przełożonych. Na szkolenie podoficerskie na jedno miejsce przypada od 4 do 10 osób. Dodatkowe obostrzenia „przesiewają” osoby „bez poparcia” czy protekcji przełożonych. Niemalże zamknięta została również ścieżka awansu do korpusu oficerów. Wśród szeregowych zawodowych wiele jest osób, które ukończyły specjalistyczne studia wyższe, jednakże zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 375/MON z dnia 14 września 2014 roku w 2015 roku z korpusu szeregowych na szkolenie oficerskie może przystąpić maksymalnie 15 żołnierzy. Zresztą, proszę Państwa, armia potrzebuje wykwalifikowanych i sprawdzonych szeregowych. Nie chodzi o to, aby nasze wojsko składało się z samych podoficerów i oficerów, bo nie oni stanowią o sile armii. W krajach zachodnioeuropejskich służba w korpusie szeregowych nie jest objęta żadnymi limitami czasowymi, a wręcz premiowani są żołnierze, którzy chcą służyć dłużej (np. Wielka Brytania).
Morale w korpusie są najniższe od lat, można powiedzieć że sięgają dna. Nie można mówić o zmotywowanym wojsku, gdy praktycznie codziennie żegnasz profesjonalnego żołnierza, który niejednokrotnie uratował ci życie. Działalność organów powołanych do obrony praw szeregowych to fikcja. Instytucja mężów zaufania jest „trzymana w szachu”, ponieważ i tak wszystkie sprawy trafiają do naczelnego organu przedstawicielskiego „Konwentu Oficerów Wojska Polskiego”, który pod wpływem Ministerstwa Obrony Narodowej nie potrafi lub nie chce obiektywne ocenić tej sytuacji. 
Jesteśmy traktowani niesprawiedliwie i z ogromną stratą dla obronności kraju. Władza wykorzystuje fakt naszego podporządkowania oraz to, że nie mamy związków zawodowych. Zawsze wszystkie niedogodności znosiliśmy z honorem i szacunkiem do ojczyzny, której szczerze i godnie chcemy służyć. Warto nadmienić że zostaliśmy oszukani także przez premiera rządu – Donalda Tuska. Otrzymaliśmy pismo które załączamy do listu. 
Zbliżają się wybory parlamentarne i prezydenckie. Media, do których się zwracamy odmawiają przyjrzenia się temu tematowi, niektóre wprost odpowiadają, że istnieje „rozkaz z góry”, aby o tym nie mówić. Sondaże wyborcze pokazują remis poparcia. Głosy grupy 40 tys. osób i ich rodzin mogą być kartą przetargową w tym starciu.

Więcej na temat można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/pages/Nie-12-Lat-Służby-W-Wojsku/1698701367020695

Moja propozycja? Panowie żołnierze. Podtrzymajcie uprawnienia.

Nie rozstawajcie się z bronią. Jako cywile będziecie mogli między innymi prowadzić szkolenia strzeleckie, surwiwalowe. Ruch strzelecki w Polsce to dziesiątki tysięcy ludzi. Dlatego zapraszam już teraz na http://www.towarzystwostrzeleckie.org/zapisz-sie/

571
Dodaj komentarz

avatar
561 Wątki komentarzy
10 Odpowiedzi w wątku
1 Followers
 
Najpopularniejsze komentarze
Najgorętsze komentarze
7 Autorzy komentarzy
Piotr SzelągowskiRobertżołnierzor7lubora Ostatni autorzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Rafał Kawalec
Gość
Rafał Kawalec

Cóż, sprzeciwię się tej narracji.

Polska opiera się na armii zawodowej (dobrze), ale przez lata utarło się, że żołnierz siedzi na etacie i zbija bąki do emerytury (niedobrze)
Tymczasem nam powinno zależeć, by mieć czynnych żołnierzy i doświadczonych rezerwistów, a nie czynnych żołnierzy i doświadczonych emerytów. Bo jeśli wybuchnie wojna, to nie możemy sobie pozwolić na to, by nasi żołnierze już ginęli a ich następcy jeszcze się nawet nie szkolili.

Dlatego 12 lat w armii to aż za dużo. Żołnierz powinien odbębnić w wojsku góra 8 lat a potem pozostać rezerwistą w cywilu.

or7
Gość
or7

Słusznie. 12 lat lub mniej to jedyny sposób na pozyskanie rezerw, po zawieszeniu poboru. Ale kto to rozumie..

żołnierz
Gość
żołnierz

Jestem żołnierzem, jeśli odejdę po dwunastu latach służby to żadna siła nie zrobi ze mnie rezerwisty!!! Prędzej pójdę siedzieć lub pod mur niż będę walczył za kraj, w który zrobi mnie w jajo. Razem ze mną zrobi to 30 000 innych zwolnionych. Pozostali wyjadą do Anglii, Belgii i Niemiec lub Szwajcarii rozczarowani tym jak potraktowała ich ojczyzna, a Ty będziesz bronił się sam. mam nadzieję że masz przeszkolenie wojskowe.

Rafał Kawalec
Gość
Rafał Kawalec

Czyli nie chodziło ci o obronę ojczyzny, tylko o wygodną posadkę do emerytury (bo wojny i tak nie będzie)? Poza tym sorry, ale dostałeś kontrakt na 12 lat i tyle. Obiecywał ci ktoś, że na 100% dostaniesz kolejny? Wiesz w ogóle jak to wygląda w innych armiach? Swoją drogą, jeżeli masz rację, to i tak wyjdzie na jedno – za poległego żołnierza tak czy siak przyjdzie rezerwista bez żadnego wyszkolenia. Różnica jest taka, że za pieniądze zaoszczędzone na emeryturach zawodowych szeregowych, będziemy mogli kupić więcej broni. Poza tym co będziecie robili w tej Belgii, Anglii, Niemczech i Szwajcarii? Ilu z… Czytaj więcej »

żołnierz
Gość
żołnierz

Z tonu wypowiedzi wnioskuję że nosisz rurki i trampki bez skarpetek a wojsko widziałeś tylko na plakacie (obrażasz mnie więc i ja też sobie pozwoliłem) Inne kraje i ich armie znajdują się w innej sytuacji geopolitycznej a my jesteśmy krajem ościennym NATO. Do wojska wstąpiłem w 2009 r. ale jest mnóstwo takich co zrobili to jeszcze wcześniej i nikt wtedy nie mówił że czas służby będzie ograniczony do dwunastu lat. ZABRAKŁO OKRESU PRZEJŚCIOWEGO a prawo zadziałało wstecz i większość weteranów z Iraku jest już w cywilu. Mamy jeszcze tych z Afganistanu ale za kilka lat, przy obecnej polityce, oni też… Czytaj więcej »

Rafał Kawalec
Gość
Rafał Kawalec

Jeśli dobrze zrozumiałem twoją logikę, to kraje o łatwiejszej sytuacji geopolitycznej mogą sobie pozwolić na to, by mieć i czynnych wojskowych i przeszkolonych rezerwowych, a w takiej sytuacji, w jakiej jest Polska, musimy się ograniczać wyłącznie do czynnych wojskowych, którzy powinni służyć w armii aż do emerytury? Dalej nie wiem skąd wtedy brać ludzi, by zastępowali poległych czynnych wojskowych. Bo skoro nie będzie w rezerwie specjalistów z 12 letnim stażem, ani żadnych innych, to (aż zacytuję) „Broń, pojazdy, sprzęt bez wyszkolonego operatora to tylko złom przedstawiający zerową wartość bojową” Notabene widzę, że nie zmarnowałeś czasu w wojsku – to dobrze… Czytaj więcej »

or7
Gość
or7

Zwłaszcza z tą jedynką z niem./ang. (to poziom podstawowy, równy liceum) to pojechał po bandzie… druga klasa specjalisty to poziom lekko ponad przeciętną (trzecia w zasadzie z automatu, bo to po prostu znajomość RO+RM i własnych obowiązków przeciętnego żołnierza) i głównym problemem jest załapanie się na egzamin z powodu dużej ilości chętnych. A poświadczenie bezp. o klauzuli „niejawne”? Bzdura jakaś: poświadczenia bezp. uprawaniają do dostępu do PF, T, ST. „Z” jest obligatoryjne, równe dawnemu „do użytku służbowego”.
Jedynie SEP, oraz C+E to jakieś osiągnięcie.
Co do reszty… „będę się uchylał” świadczy o tym, że do zwykła dupa jest a nie żołnierz.
QED.

żołnierz
Gość
żołnierz

Obywatelu or7…. nawet jeśli kiedyś byłeś mundurowym to zdaje się że już od dawna jesteś na emeryturze, bo czasy i sposoby zdobywania kwalifikacji o których obywatel mówi odeszły do lamusa wraz ze służbą zasadniczą, domniemam też że posiadasz wyższe ode mnie wykształcenie, ale czytać ze zrozumieniem nie potrafisz (QED). Chcę służyć temu krajowi nawet jeśli jego obywatele nazywają mnie „dupą”. Cały problem w tym że nie będę mógł!!! NAM NIE CHODZI O 40% UPOSAŻENIA PO 15 LATACH SŁUŻBY, chociaż nie dziwie się waszym wypowiedziom bo właśnie w ten sposób jest to przedstawiane CHCEMY MÓC DALEJ ROBIĆ TO DO CZEGO CZUJEMY… Czytaj więcej »

or7
Gość
or7

Masa pięknych słów. Odpowiedzią na ten potok żalów, są Twoje własne słowa:

„Prędzej pójdę siedzieć lub pod mur niż będę walczył za kraj, w który zrobi mnie w jajo.”

To nie kraj zrobił Cię w jajo, naród tym bardziej. Nie rozumiesz rzeczywistości, ani znaczenia słów. Żaden żołnierz nie powiedziałby tego.

A co do 12 lat odpowiedź moją masz poniżej.

Żegnam.

żołnierz
Gość
żołnierz

Obywatelu chorąży or7 Współczuje tobie jeśli zdawałeś język na nowej maturze lub twojej córce jeśli to ona w ten sposób zdobywała lub zdobywać będzie swoje kwalifikacje językowe. Żeby zdać maturę z języka na „poziomie liceum” wystarczy mieć 40% dobrych odpowiedzi, żeby zaliczyć egzamin STANAG potrzebne jest „aż” 70% poprawnych odpowiedzi. Zakres programowy jest porównywalny ale kryteria oceny zdecydowanie wyższe, więc nie oceniaj proszę moich kwalifikacji skoro brak ci do tego podstaw.
Odniósł bym się też do poświadczenia bezpieczeństwa ale to w mojej ocenie to dane drażliwe więc pozostawię cię w niewiedzy.

or7
Gość
or7

Widzisz, ja zdawałem maturę z angielskiego jakieś 17 lat temu. I tam 70% to jeszcze było niezaliczenie. Więc nie oceniaj mnie, bo brak Tobie do tego podstaw. W kwestii poświadczeń bezpieczeństwa, to JA mogę trzymać Cię w niewiedzy. UTFG i sprawdź OR7 i CTS.

lubora
Gość
lubora

ten list to jakis skowyt kociarstwa,w dupach sie przewraca bo po 12 latach do cywila mieliscie 12 lat na to zeby sobie upozadkowac zycie i miec co robic po kontrakcie ,nic sie nie chcialo a teraz placz,i jeszcze te stwierdzenia ze sa brani do wojska nawet ludzie urodzeni w latach 70 tzn ze autorzy tego listu uwazaja 30-40 latkow za nienadajacych sie do sluzby? chce mi sie smiac z tych smarkaczy w polskim wojsku co nie wiedza co to fala,co to zold wystarczajacy na pare paczek fajek,co to poligony ktore trwaly po pol roku i spalo sie pod palatka z… Czytaj więcej »

żołnierz
Gość
żołnierz

przeczytałem artykuł, przeczytałem lamenty nierozgarniętych cywili a teraz pozwolę sobie dodać coś od siebie. wojsku podziekowałem 10 lat temu – odmówiłem podpisania kolejnego kontraktu na 6 lat. zmieniłem formację na taką którą wówczas uważałem za stabilną i godną dalszej służby. w międzyczasie obserwowałem żołnierzy nadterminowych którzy odchodzili – mówiąc kulturalnie, a w rzeczywistości – wyrzucano ich do cywila. zapewne pomiędzy nimi byli i ściemniacze i fachowcy – ja mówię o tych drugich. obserwowałem ten proceder prze 5 lat kontraktu, przez czas spędzany na misjach wojskowych na bliskim wschodzie – nie mówię tu o WDW wzgórza Golan. no cóż, widząc ten… Czytaj więcej »

trackback

Custom Writing Services

Does it seem impossible for you to plan, initiate and then control writing process? If so, this is when you should, without hesitation, turn to the best custom essay writing services.

Robert
Gość
Robert

Witam!
Jestem w wojsku od 17 lat podoficerem, uważam za wielki błąd przedłużenie służby szeregowych.
To powinni być żołnierze młodzi i silni a już teraz zdarzają się starsi ode mnie (40)
Nasza armia się starzeje i dzieje się wszystko to co ze starszymi ludźmi.
Jednego boli kręgosłup następny nie może biegać bo ma chore kolano kolejny maski nie założy bo ma astmę, Hore!!!!

Piotr Szelągowski
Gość
Piotr Szelągowski

Ludziom potrzebna wiedza: – trzeba po prostu to robić stopniowo i systematycznie. Przede wszystkim walczyć o ułatwiony dostęp do posiadania broni dla wszystkich do tego uprawnionych (wykluczam osoby karane – prawo karne – i osoby niepełnosprawne umysłowo, także niepełnoletnie i ew agentów (wykrytych) oni i tak mają broń …:-) ) http://bezprzesady.com/wks-grunwald – piszcie, twórzcie blogi budujcie siłę. Po prostu. Pokazujcie że jest nas wielu…

trackback

viagra vs cialis http://cialisonl.com/

Superb facts. Thanks a lot!

trackback

cialis generico http://cialisees.com/

Nicely voiced without a doubt! .

trackback

write a essay for me http://gsgfsdgfdhjhjhj.com/

You explained it effectively.

trackback

tadalafil 20 mg http://cialisky.com/

You revealed this well!

trackback

cialis tablets australia http://cialisiv.com/

Incredible tons of beneficial data!

trackback

cialis 20mg prix en pharmacie http://kawanboni.com/

Fantastic facts. Cheers!

trackback

cheap tadalafil online

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

cialis jelly online mail-order pharmacies

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

cialis sale

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

cialis 20

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

cialis generico online http://cialisonla.com/

Fine info. Cheers!

trackback

liquid cialis

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra generic

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

100 mg viagra lowest price

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

red viagra online mail-order pharmacies

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra professional online mail-order pharmacies

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra for sale

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

buy generic viagra

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

generic viagra online

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra for women

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

female viagra pills

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra 50mg

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

pink female viagra online mail-order pharmacies

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

tesco viagra

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra capsules online mail-order pharmacies

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

buy viagra 50mg

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

cheap 100 mg viagra

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

natural viagra

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

generic viagra

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

order viagra

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

over the counter viagra

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

sildenafil

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra plus online mail-order pharmacies

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra soft tabs online mail-order pharmacies

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

buy viagra online

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

womens viagra

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra uk

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra oral jelly online mail-order pharmacies

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

50mg viagra

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra coupon

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra super force online mail-order pharmacies

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

sildenafil citrate

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

viagra substitute

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂

trackback

order viagra online

I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog 🙂