Share
<!--:pl-->Geje i lesbijki czyli jak to jest z bronią w USA<!--:-->

Geje i lesbijki czyli jak to jest z bronią w USA

Nie, wcale nie zachęcam do związków jednopłciowych

Ale warto zauważyć że walka gejów i lesbijek bardzo pomoże strzelectwu w USA. A już na pewno oszczędzi wielu problemów. Co się właściwie stało? Więcej na ten temat tutaj (http://www.theguardian.com/society/2015/jun/26/gay-marriage-legal-supreme-court), ale w skrócie – Sąd Najwyższy USA, korzystając z precedensu w sprawie Obergefell v Hodges uznał prawo do małżeństw jednopłciowych na terenie wszystkich 50 stanów USA. Tak naprawdę z tych 50 stanów, aż 37 pozwalało na małżeństwa jednopłciowe, ale tym razem jednolita regulacja objęła całe Stany.

Zrzut ekranu 2015-07-06 o 20.29.14Wyrok jest istotny dla nas tylko z jednego powodu. I na pewno nie jest to prawo do tych małżeństw. Z tego co kojarzę środowisko strzelców w Polsce stoi jednoznacznie na straży tradycyjnych wartości rodzinnych i stanowczo przeciwstawia się małżeństwom jednopłciowym i posiada wyrobione zdanie na ten temat zbliżony do opinii przeciętnego Polaka na temat molestowania dzieci przez księża. Chociaż środowisko gejowskich posiadaczy broni jest całkiem aktywne (W USA oczywiście), maja swoją stronę na facebooku https://www.facebook.com/LGBTforGunRights i na pewno cieszą się bardzo z tego wyroku. Po lewej zdjęcie z demonstracji gejów – fanów strzelectwa i posiadania broni 🙂 Tak serio u nich są takie demonstracje 🙂

Ważne jest dla nas to, że Sąd Najwyższy USA narzucając jednolite regulacje w zakresie praw par homoseksualnych skorzystał z 14 poprawki do konstytucji USA. A dokładnie tego akapitu:

„Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”

—-> ” §1. Każdy, kto urodził się lub naturalizował w Stanach Zjednoczonych i podlega ich zwierzchnictwu, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego stanu, w którym zamieszkuje. Żaden stan nie może wydawać ani stosować ustaw, które by ograniczały prawa i wolności obywateli Stanów Zjednoczonych. Nie może też żaden stan pozbawić kogoś życia, wolności lub mienia bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości ani odmówić komukolwiek na swoim obszarze równej ochrony prawa.”

Prawo precedensu

W USA, podobnie jak w innych krajach anglosaskich obowiązuje „common law” – czyli „prawo wspólne”, pol. „prawo precedensowe” – precedens de jure reguluje całokształt systemu prawnego w USA. De jure oznacza oprócz faktycznego wpływu na prawodastwo, wyroki cechuje ponadto przymiot prawnego związania. Oznacza to, że sąd orzekający w sprawach późniejszych ma prawny obowiązek przestrzegania wyroków sądowych wydanych w sprawach poprzednich! To oznacza, że także ten wyrok pozwoli na wprowadzenie jednolitego prawodastwa w zakresie posiadania broni w USA.

Może wam się nie wydaje ale w USA nie mają łatwo z tą bronią.

I w porównaniu z USA jesteśmy do pewnego stopnia (stosując terminologie obecnego obozu władzy)  „zieloną wyspą”. Prawo dotyczące posiadania broni potrafi wpędzić przestrzegającego prawa, spokojnego posiadacza broni za kraty. Teoretycznie mamy 2 poprawkę i każdy może posiadać broń:

SecondAmendentoftheUnitedStatesConstitution

„A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed”. Czyli: „Dobrze zorganizowana milicja będąca niezbędną dla bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo obywateli do posiadania i noszenia broni nie mogą być naruszone”

Terefere.  W prawdziwym świecie wygląda to tak:

  • Niektóre stany wymagają licencji lub zgody na posiadanie broni
  • Niektóre stany wymagają rejestracji posiadanej broni na policji lub w urządzie.
  • Wszystkie stany pozwalają na noszenie broni w ukryciu „concealed carry” jednak w niektórych wymaga to osobnej (płatnej) zgody, a gdzieniegdzie nie.
  • Wiele stanów pozwala na noszenie broni (zgodnie z literalnym brzmieniem 2 poprawki do konstytucji) w sposób jawny czyli posiadanie jej przy sobie w samochodzie lub na sobie, dodatkowo regulując to wymogami – może być załadowana lub nie, policjant może sprawdzić lub nie itp itd.
  • Niektóre Stany dopuszczają osobne regulacje w zakresie posiadanej broni palnej w danym stanie. Czyli lokalne społeczności (np hrabstwa, miejscowości) mogą samodzielnie regulować sobie kwestie posiadania broni, czasami w sposób bardziej restrykcyjny niż na terenie całego stanu
  • Niektóre stany wprowadziły dodatkowe restrykcje w zakresie broni zwanej inaczej „assault weapons”, albo w zakresie pojemności magazynków. Czy inne durne pomysły np aby broń nie miała składanej/ regulowanej kolby.
  • Istnieje cała kategoria broni „NFA” zabronionej na poziomie federalnym w efekcie National Firearms Act z roku 1934 oraz Firearm Owners Protection Act z roku 1986. Regulacje i ograniczenia obejmują broń samoczynna, broń (strzelby / karabinki) z krótkimi lufami.

Nieźle nie? Spytacie co się stanie gdy ktoś, przestrzega przepisów dotyczących danego hrabstwa lub stanu, wybierze się do innego stanu na zawody strzeleckie. Niektóre stany wprowadziły prawo tzw „peaceable journey” czyli „spokojnego przejazdu” co pozwala na uniknięcie oskarżeń o złamanie prawa jeśli tylko przejeżdża się przez teren danego stanu i posiada broń w sposób odmienny od lokalnego prawa.

ta mapka pokazuje że w USA jest różnie.

teoretycznie każdy może wejść sobie do sklepu i kupić pistolet czy karabin, ale w praktyce nawet samo posiadanie broni jest wymagające, a bardzo łatwo można popełnić przestępstwo, nawet o tym nie wiedząc. I nie mówimy tutaj o wymyślonej teoretycznej możliwości. Co roku setki ludzi na terenie USA jest zatrzymywanych i stawiane są im zarzuty popełnienia przestępstwa (felony), wykroczenia (misdemeanor) lub innego naruszenia prawa (infractions lub inaczej violations). W wypadku 2 pierwszych często kończy się to zatrzymaniem i potencjalnym skazaniem na kare więzienia.

Galeria poniżej przedstawia różnice w zakresie ogólnych praw dotyczących broni palnej pomiędzy stanami. Gdyby do tego dodać różnice w samych stanach mielibyśmy bardzo ciekawą mozajkę.

Geje i lesbijki bardzo pomogli strzelectwu w USA.

Ponieważ na gruncie prawa precedensu wyrok Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2015 roku dotyczący małżeństw jednej płci, pozwoli w przyszłości na wprowadzenie jednoznacznej, jasnej, jednolitej regulacji dla posiadaczy broni na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Teoretycznie mogłoby oznaczać to także generalne ograniczenie prawa do posiadania, ale patrząc na te mapki – prawo do posiadania broni w USA może co najwyżej zostać uproszczone na korzyść strzelców.

ps. ilustracje z mapką USA wrednie pożyczyłem ze strony  http://www.gunlaws101.com/