Share

Czas działać. Strzelasz? Chcesz strzelać? Pomóż całemu środowisku.

Przyszłość strzelectwa w Polsce stoi pod znakiem zapytania.

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że projekt nowej Ustawy o Broni i Amunicji, której nowelizację wymusza unijna dyrektywa jest już gotowy. Niestety – pomimo wielu prób – nie znamy treści projektu. MSWiA odmawia przekazania dokumentów. Nie mając wyboru chcemy zasypać ministerstwo wnioskami o dostęp do informacji publicznej w tym zakresie.

Jeżeli chcesz pomóc wystarczy wejść na stronę https://www.mswia.gov.pl/pl/kontakt/12026,Kontakt.html wybrać dowolną metodę kontaktu i przesłać do ministerstwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

WNOSZE O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POPRZEZ PRZEKAZANIE: projektu ustawy o broni i amunicji (w wersji aktualnej) nad którą pracę toczą się w MSWiA w wersji aktualnej na dzień udostępnienia.

Proszę o udzielenie informacji dlaczego pracę nad ustawą prowadzone są w tajemnicy i MSWiA nie reaguje na wystąpienie o udostępnienie dokumentu w trybie dostępu do informacji publicznej.

Czy MSWiA wyciągneło konsekwejcie służbowe wobec osób naruszających ustawę o dostępie do informacji publicznej, a jeżeli nie czy planuje tego dokonać.

Jeżeli pracę nad ustawą lub jej nowelizacją nie są prowadzone prosimy o jednoznaczne potwierdzenie tego w formie pisemnej.

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres: ………………………………………….. Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Z poważaniem,
Imie Nazwisko lub instytucja

 

Na tym nie koniec

Projekt, jak każda ustawa, będzie procedowany w Sejmie. Czekają nas prace w komisjach, czytania, głosowania. Dlatego ważnym jest, żeby posłowie poznali temat i zrozumieli, że strzelectwo nie jest ich wyborcom obojętne. Aby im to uświadomić należy odwiedzić stronę http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/poslowie_okregi.xsp  odnaleźć posłów ze swojego okręgu i przesłać im w formie mailowej następujące zapytanie:

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

Nazywam się [tu wstawic] i jestem wyborcą z Pani/Pana okręgu wyborczego.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, ze jestem legalnym posiadaczem broni palnej, strzelcem, kolekcjonerem i osobą, której na sercu leży uczciwe traktowanie wszystkich praworządnych obywateli Rzeczypospolitej.

Zapewne jest Pani/Pan świadoma, ze w ciągu najbliższych miesięcy polska Ustawa o Broni i Amunicji musi zostać dostosowana do europejskiej Dyrektywy 2017/853. Dokumentu, który powstał z rażącym naruszeniem prawa europejskiego i któremu przeciwstawialiśmy się, jako środowisko legalnych posiadaczy broni, w ramach prac prowadzonych przez polską organizację, o zasięgu europejskim, Firearms United.

Niestety, Komisja Europejska łamiąc prawo i używając kłamstw wprowadziła Dyrektywę w życie.

W związku z tym chciałbym poznać Pani/Pana stanowisko w następujących sprawach:
1. Czy uważa Pani/Pan stosowanie odpowiedzialności zbiorowej za uzasadnione przy tworzeniu nowych aktów prawnych?
2. Czy uważa Pani/Pan, że akty prawne mogą być tworzone z naruszeniem prawa?
3. Czy uważa Pani/Pan, że akty prawne mogą działać wstecz?
4. Czy uważa Pani/Pan, że ograniczenie prawa do broni dla praworządnych obywateli będzie mieć jakikolwiek wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej?
5. Czy uważa Pani/Pan, że dorośli, praworządni i zdrowi na umyśle obywatele Rzeczypospolitej powinni mieć prawo wyboru swojego hobby?
6. Czy uważa Pani/Pan, że prawo do posiadania broni palnej powinno być ograniczane, czy też poszerzane?
7. Czy poprze Pani/Pan projekt zmian w Ustawie i Broni i Amunicji, który będzie poszerzał prawo do posiadania broni dla praworządnych obywateli Rzeczypospolitej?

Prosiłbym o odniesienie się do powyższych pytań w zwięzłej i jednoznacznej formie, gdyż od tych odpowiedzi zależy na kogo oddam głos w nadchodzących wyborach samorządowych i parlamentarnych.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że Pani/Pana odpowiedzi lub ich brak, zostaną upublicznione, z uwagi na mój obywatelski obowiązek prezentowania stanowiska mojego Parlamentarzysty w sprawach dla mnie istotnych.

Z wyrazami szacunku

Wszelkie otrzymane odpowiedzi przesyłajcie w komentarzach bądź na Facebookowej grupie Broń Palna – Forum https://www.facebook.com/groups/bronpalna/

Liczymy na Waszą pomoc.