Share

Powstaje System Rejestracji Broni czyli powoli witamy się z Dyrektywą

Nie mam wątpliwości, że najważniejszym wydarzeniem roku 2018 dla polskich strzelców cywilnych będą zmiany w prawie wymuszone przez dokument o długim i złowrogim tytule – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Termin dostosowania prawa krajowego członków Unii Europejskiej do zapisów w/w bubla prawnego zbliża się wielkimi krokami a my – strzelcy nie dysponujemy żadnymi oficjalnymi informacjami o przebiegu prac nad zmianami w prawie, Wiemy tylko tyle, że takie prace trwają.

Dzisiaj na stronie MSWiA pojawił się oficjalny komunikat o zmianach w prawie wymuszonych przez Dyrektywę. Niestety nie jest to komunikat o projekcie zmian w UoBiA a informacja o stworzeniu Systemu Rejestracji Broni.

Nowy system informatyczny ma zastąpić obecnie działające bazy danych, których funkcjonalność jest zbyt mała by spełniać wymagania dyrektywy – Unia chce mieć pełny elektroniczny nadzór nad każdą sztuką broni od wytworzenia, przez sprzedaż, naprawy rusznikarskie! aż po złomowanie.

MSWiA w komunikacie twierdzi, że zmiany w prawie związane z tworzeniem SRB obejmą głównie podmioty koncesjonowane oraz rusznikarzy ale jeden z akapitów wzbudza mój niepokój.

” Upoważnione organy (m.in. Policja) będą miały stały dostęp do systemu – umożliwi to uzyskanie online danych o historii konkretnej sztuki broni, jej posiadaczu a także informacji m.in. o miejscu przechowywania broni, jej użyczeniu, pozbawieniu jej cech użytkowych, zniszczeniu, czy utracie.”

Tak, dobrze widzicie – Policja chce dysponować informacjami o użyczeniu broni. Jak mają zamiar to egzekwować? Czy pojawi się obowiązek zgłaszania użyczenia do WPA?

Wysyłam w tej sprawie pytanie do MSWiA, do sprawy wrócę.

Całość komunikatu do przeczytania na stronie: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17277,Zgodnie-z-unijna-dyrektywa-powstanie-System-Rejestracji-Broni.html