Share
W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI!

W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI!

W głowie się nie mieści. Oj komuś przeszkadza strzelectwo.

Tak wygląda przemycanie ograniczeń do posiadania broni przez jej legalnych posiadaczy. Można powiedzieć sobie jasno – funkcjonariusze PO byli łagodniejsi niż obecna koalicja tak nastawiona na wspieranie obronności, strzelectwa i angażowania obywateli w system obrony państwa. Miało być strzelectwo. Dzięki takim inicjatywom jak WOT czy Strzelnice w Powiecie. Takie były założenia a jak jest realnie? W tym roku zamknięto chyba 5-6 strzelnic (!), program Strzelnice w Powiecie – nie ma ich, nie działają, WOT’owi dokłada się wciąż ograniczeń – mają nie korzystać ze strzelnic, mają nie ćwiczyć poza poligonami. A w ustawie milicyjne głowy przemycają pożegnanie z bronią. Najlepsze jest to że mamy dostosować się do tzw ” Dyrektywy Bieńkowskiej” którą nam jedna z byłych działaczek PO przeprocesowała. A tu nagle koalicja rządowa Zjednoczonej Prawicy przemyca restrykcyjne, absurdalne regulacje wykraczające daleko poza to co w Dyrektywie napisano! Nie ma w ogóle żadnego powodu by regulacje dotyczące posiadaczy broni były przemycane w ustawie dotyczące obrotu wyrobami policyjnymi czy wojskowymi przez przedsiębiorców! CZYJ MILICYJNY UMYSŁ WYMYŚLIŁ TE PRZEPISY? Komu zależy na cofnięciu pozwoleń i penalizacji posiadaczy broni? Na pewno agenturze Putina. A może byłej ubecji? No nie wiem. Nie wierze, że ktoś ze Zjednoczonej Prawicy to napisał.

W skrócie co nowego nam upichciły organy:

 1. Przemycenie przepisów dotyczących Ustawy o Broni do przepisów o obrocie koncesjonowanym. Nie ma ku temu żadnego celu, żadnego sensu wkładania do ustawy do przedsiębiorców handlujących wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nie ma żadnego powodu do wpisywania tam regulacji dotyczących osób cywilnych, posiadaczy broni – zasad noszenia, posiadania itd. To jest przemycanie regulacji.
 2. Wywłaszczenie z własności – wbrew przepisom dyrektywy i wbrew przepisom takiego ostatnio obecnego często w mediach aktu prawnego – Dz.U.1997.78.483. Chodzi o… Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Tam jest taki przepis: art. 21. „Zasada ochrony własności”. Widać że Ci to to pisali mają konstytucję głęboko gdzieś.
 3. Pozory konsultacji – organizacje mają … 10 dni w okresie wakacji by komentować setki artykułów na 220 stronach uzasadnień, tabel i projektów. Realnie – 5 dni od poniedziałku do piątku. Wczoraj dopiero czytaliśmy projekty, w weekend mamy prawo odpoczywać. A już niektóre konsultowane organy i strony: 21 dni. Ale  Rada Ministrów, Rządowa Rada Legislacji, Poszczególni członkowie Gabinetu Rady Ministrów, wreszcie większość Ministerstw już tylko …7 dni! Realnie oznacza to czas od przyszłego poniedziałku do środy !! Przecież to jest parodia konsultacji. A brak odpowiedzi jest uznany za uzgodnienie z ministerstwem. Ministerstwa mają 3 dni na odpowiedź. Jest okres urlopowy, zostało udostępnionych około 14 nowych dokumentów liczących setki stron – wymaga to czasu na analizę i sporządzenie stanowiska do projektu znacząco różnego i posiadającego nową Opinię Skutków Regulacji oraz nowe Tabele Zgodności. Dziękujemy! Czemu nie 2-3 dni !? Skąd taka łaskawość ??
 4. Przepisy absurdalnie restrykcyjne w stopni znacznie większym niż nakazuje „Dyrektywa Bieńkowskiej”. Bez oparcia w jej przepisach lub choćby w lokalnej praktyce. Po prostu komunistyczne dążenie by broń odebrać

 

Jak się przemyca przepisy rozbrajające obywateli posiadających legalnie broń ?

 

Prosto. Pisałem o tym w artykule http://gunblog.eu/2018/06/wyciekla-ukrywana-nowa-ustawa-o-broni-i-amunicji/

Opisze to w 4 prostych punktach:

 1. Robi się ustawę dotyczącą przedsiębiorców mających koncesje na wyroby policyjne i wojskowe. Ta ustawa OD ROKU wisi na stronach Rządowego Centrum Legislacji  Do niej wielu przedsiębiorców wniosło szereg uwag. Dwa dni temu wrzucono projekt tej ustawy. Mówimy o dopasowaniu się do „Dyrektywy Bieńkowskiej” czyli Dyrektywy nr 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
 2. Do projektu ładuje się jednego dnia 15 dokumentów, łącznie 220 stron dokumentu – chodzi o Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  Tutaj wszystkie do wglądu.
 3. Wyznacza się na uwagi 10 dni. Tak naprawdę 5 dni. Podczas urlopów. Na skomentowanie 220 stron przepisów. Ministerstwa, rady, agencje mają 21 dni na odpowiedź. My mamy tak 5 dni od przyszłego poniedziałku do piątku. Bo pismo kierujące do uwag z 8 sierpnia, na stronę wrzucone 9 sierpnia, to termin upływa w piątek 17 sierpnia.  Dziękujemy że macie nas w dupie!
 4. A potem się tych uwag nie uwzględnia. Proste. To wszystko. Przesadzam? Uwzględnią? To przeczytajcie uwagi przedsiębiorców do ustawy o obrocie koncesjonowanym np na temat zasadności zbierania łusek. Wszyscy objechali ten pomysł jako głupi. Oczywiście nie uwzględnione.

 

CO WIĘC NAS CZEKA: PENALIZACJA TYSIĘCY OBYWATELI którzy będą posiadali magazynki. WYWŁASZCZENIE Z WŁASNOŚCI KAŻDEGO POSIADACZA BRONI, WYWŁASZCZENIE Z WŁASNOŚCI PRYWATNYCH MUZEÓW. WSZYSTKO TO BEZ OPARCIA W PRZEPISACH DYREKTYWY (do której mamy się podobno dopasować)

 

Jeden przykład na razie. Wywłaszczenie z magazynków:

W zaskakującym projekcie mamy oto taki przepis.

 

Ja tam się nie znam ale mądry kolega przypomniał mi że jest coś takiego jak Konstytucja. A art. 21. Zasada ochrony własności Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zakłada – „1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.” No a tu – daj oddawaj. No ale moment. Przecież o wszystko w celu implementacji Dyrektywy Bieńkowskiej którą to dyrektywę mądre milicyjne głowy implementują.

No więc co nakazuje Dyrektywa?

A) Dyrektywa nakazuje posiadanie pozwolenia na NABYCIE nowych Urządzeń Ładujących a nie MAGAZYNKÓW!!! Jakby chodziło o magazynki to by napisali Magazines! Urządzenia ładujące to fastloadery, taśmowarki czyli wojskowe wyposażenie. Dlatego wystarczałoby dodać definicję: mechanizm ładujący – każde urządzenie przeznaczone do wprowadzania naboi do magazynka, w sposób automatyczny lub ręczny

B) Dyrektywa NIE REGULUJE posiadania czy używania urządzeń ładujących, nie nakazuje zwrotu. Wystarczyłoby tylko określić nakaz posiadania pozwolenia na broń do celów sportowych lub kolekcjonerskich w celu nabycia urządzenia ładującego. Proste.

C) Dyrektywą zezwala na NABYWANIE tych tych urządzeń ładujących przez posiadaczy broni z art 6 (sportowcy) a także przez kolekcjonerów. To nie trzeba było wprowadzić zupełnie bez oparcia w dyrektywie – ZAKAZ DLA WSZYSTKICH + WYWŁASZCZENIE.

Cytat z Dyrektywy: „Artykuł 10 

1. Zasady dotyczące nabywania i posiadania amunicji muszą być takie same jak zasady dotyczące posiadania broni palnej, do której przeznaczona jest ta amunicja. Na nabycie MECHANIZMÓW ŁADUJĄCYCH do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, które mogą pomieścić ponad 20 nabojów lub ponad 10 nabojów w przypadku długiej broni palnej, zezwala się jedynie osobom, którym wydano pozwolenie na podstawie art. 6 lub pozwolenie, które zostało potwierdzone, odnowione lub przedłużone na podstawie art. 7 ust. 4a.

Jak to można zaimplementować:

 • odnowić posiadaczom broni pozwolenia, można wyznaczyć jak w wypadku muzeów okres np 24 msc,
 • zdefiniować urządzenia ładujące jako urządzenia ładujące bo nie ma dla nich definicji. Na pewno nie są to magazynki.
 • uregulować zgodnie z dyrektywą – nabywanie tych urządzeń

Za to co wymyślili funkcjonariusze MSWiA obecnej koalicji rządowej ?? -> Przetłumaczyli sobie Urządzenia Ładujące – na Magazynki. Wymyślili ZAKAZ POSIADANIA, NAKAZ ZWROTU, WYWŁASZCZENIE. SUPER. DZIĘKUJEMY Z WSPIERANIE BIEŃKOWSKIEJ I KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ICH ABSURDALNYM DĄŻENIU DO ROZBROJENIA LEGALNYCH POSIADACZY BRONI.

Zapraszam do komentowania na stronach właścicieli projektu –> MSWIA i nie tylko. Napiszcie co o tym sądzicie: