Share
Głupi i Głupszy

Głupi i Głupszy

I nie chodzi o autorów artykułu z okopress.

Nienawidzę artykułów pisanych pod tezę. Wczoraj wpadł artykuł młodych (no może nie takich młodych) dziennikarzy którzy w ramach projektu https://vsquare.org/ tropią militaryzm, nacjonalizm w krajach Europy Środkowej. Do tej tezy starają się dopisać działalność stowarzyszeń strzeleckich i kwestie broni palnej. Problemem jest, że nie da się równocześnie robić dziennikarstwa śledczego i publicystyki propagandowej. Albo – albo. Daniel, Ania – na razie udało się wam tylko to drugie. Wygląda to jak na obrazku. Nie chcecie nawet słyszeć tego co mamy do powiedzenia nawet jeśli prosimy o taką możliwość.

Odnosząc się do artykułu. Są dwie podstawowe wady:

1. Artykuł pisany w ramach projektu Vsquare pod tezę nadmiernego militaryzmu zabarwionego nacjonalizmem propagowanego przez organizacje strzeleckie. A środowisko strzeleckie (posiadacze broni sportowej, kolekcjonerzy, wreszcie stowarzyszenia) nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek partią, organizacją polityczną z lewicy czy prawicy, nic wspólnego z militaryzmem, jest dalekie od jakichkolwiek ekstremizmów. Próbujecie dopisać dostęp do broni dla uczciwych obywateli w Polsce do swojej agendy. Ale nie ma tu niczego co by tą tezę potwierdzało.

2. Brak zachowania zasady obiektywizmu i rzetelności przez umożliwienie odniesienia się i na temat ze strony osób i organizacji opisywanych w tekście. Dziennikarze nie zadali jednego pytania stowarzyszeniom, firmom i osobom które opisują mimo, że są to tego zobowiązani. Zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej, wynikają z art. 12 obowiązki dziennikarza ust. 1. Dz.U.2018.0.1914 t.j. – Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe. Proste pytania, prośba o komentarz, jesteśmy do waszej dyspozycji przecież.
I te dwie kwestie są kluczowe. Brak zachowania standardów warsztatu dziennikarskiego przez młodych przecież dziennikarzy, mających aspiracje na dziennikarzy śledczych, świadczy jak najgorzej o zawartości artykułu. Sam artykuł zawiera też szereg błędów merytorycznych o których piszę poniżej. No i te nieprawdy powodują, że cały artykuł sypie się, bo tezy w nim podnoszone nie znajdują uzasadnienia w rzeczywistości. Przechodząc do treści:
3. Lobbyści piszą ustawę o dostępie do broni. Przy poprawkach nazwisko handlarza bronią” „Strzelcy i handlarze bronią walczą o szerszy dostęp do broni i amunicji, podsuwając władzy kolejne korzystne dla siebie projekty ustaw w tej sprawie„Nieprawda. Żadna z osób które znam (a znam wszystkie) angażująca się w działalność społeczną w zakresie strzelectwa czy dostępu do broni nigdy nie handlowała bronią, a firmy w których pracowali nie sprzedały ani jednej sztuki broni. Nieprawda, bo wspomniany Tomasz Stępień nie napisał jednego projektu ustawy. Komentował jako ekspert najpewniej na prośbę jednego z posłów jakiś projekt zmian do ustawy. Inne stowarzyszenia działające zgodnie ze statutami mogły proponować projekty i robiły to publicznie podając swoje racje. Żadna firma handlująca bronią nigdy nie przygotowała żadnego projektu ustaw w sprawie broni. Natomiast mamy wiedzę, że projekty ustaw były pisane przez KGP (mimo że to organ wykonawczy) i konsultowane z post PRLowskimi związkami sportowymi. Natomiast nigdy z jakimkolwiek klubem czy organizacją strzelecka.
4. Określenie „handlarz bronią” ma spowodować negatywny wydźwięk – warsztatowo ułomne określenie. Nieprawda. Poza posiadaniem koncesji wspomniane w tekście firmy nie nigdy nie prowadziły sprzedaży broni. Niesprawdzenie tego naprawdę uderza w autorów bo o tą właśnie tezę oparty jest cały wydźwięk artykułu. No i trafili kulą w płot.
5. Stowarzyszenia i eksperci w zakresie przepisów związanych z obrotem bronią konsultują dla posłów różne projekty. Nie ma w tym nic niejawnego a ni wyjątkowego. Posłowie szukają wiedzy eksperckiej, stowarzyszenia działają zgodnie ze swoimi statutami – starają się aby przepisy nie pogarszały obecnej sytuacji. Nie rozumiem co tu jest niewłaściwego?
6. Kluczem do sukcesu jest zmiana prawa, które obowiązuje w Polsce: dziś, aby dostać broń trzeba przejść testy psychologiczne i trudne egzaminy, właściciele broni są monitorowani i kontrolowani przez policję. / organizacje proobronne chcą jeszcze więcej: dostępu do prawdziwej broni.Nieprawda. absurd, bzdura. Żadne stowarzyszenie nie kwestionuje obecnych przepisów i europejskich standardów związanych z dostępem do broni. Nie ma takich projektów ani dążeń. Mamy już dostęp do „prawdziwej broni” W chwili obecnej ma być implementowana dyrektywa EU, przedstawiciele KGP chcą nadmiernie zawęzić przepisy z roku 2011 bez podstaw w przepisach dyrektywy i w stanie rzeczywistym – brak przestępczości / zagrożenia ze strony posiadaczy legalnej broni palnej.
7. Projekt poselski posłanki Siarkowskiej „okazało się, że nie konsultowano jej policją.” Nieprawda, przedstawiciele KGP byli konsultowani, pisemnie akceptowali ten projekt, na na komisji wypowiadali się pozytywnie. Jedyne zastrzeżenia co do treści podnosiło … wspomniane stowarzyszenie strzeleckie (Fundacja Rozwoju Strzelectwa). Także dziennikarze nadal pozostają w mylnym błędzie.
8. Reprezentacja FU jest mniejszościowa – Nieprawda, obecnie to stowarzyszenie dysponuje szeregiem listów intencyjnych z kilkudziesięcioma jak nie więcej klubami i stowarzyszeniami. Ja mam zastrzeżenia co do działalności FU i reprezentacji ale mają szansę to wyprostować.
9. wielość głosów jest pozorna Nieprawda, absurd. Na spotkaniu Komisji może pojawić się każde stowarzyszenie czy reprezentacja strony społecznej zajmująca się omawianą materią. Zgłosiły się aktywne stowarzyszenia i wypowiadały się na ten temat. Na komisji nie chodzi przecież o większość czy mnogość stowarzyszeń. To nie ma tam żadnego znaczenia.
10. Członkowie władz Firearms United Poland na co dzień prowadzą jednak biznesy, dla których szerszy dostęp do broni byłby bardzo korzystny.”Nieprawda. Jak można tego nie sprawdzić stawiając taką tezę?? Ja nie jestem członkiem władz Firearms United. Nie prowadzę biznesu dla którego dostęp do broni byłby korzystny. Pracuję w branży IT. Jestem przedsiębiorcą. Nigdy, przenigdy nie zarobiłem złotówki na strzelectwie czy kwestii dostępu do broni. Wspieram strzelectwo społecznie, bo uważam to za wartościowe zjawisko. Założyłem kiedyś firmę zajmującą się obrotem koncesjonowanym i sprzedałem ją. Natomiast firma w której zarządzie byłem nie sprzedawała i wg mojej wiedzy nadal nie sprzedała jednej sztuki broni palnej. Nie mam wiedzy co do drugiej firmy z artykułu ale nie widzę by funkcjonowała lub prowadziła sprzedaż broni palnej. I dodajmy nie ma w ogóle w prowadzeniu działalności koncesjonowanej nic złego przecież. A z tego co wiem członkowie władz FU pracują na etatach, pracują w FU społecznie, nie zajmują się obrotem bronią. Dodajmy że nie ma nic złego w obrocie wyrobami koncesjonowanymi. Mimo że to słaba branża. Ale cały artykuł sypie się, bo tezy w nim podnoszone nie znajdują uzasadnienia w rzeczywistości. Są za to duże przedsiębiorstwa które prowadzą obrót bronią w Polsce, wypowiadają się w temacie ustaw ich dotyczących. To normalne że przedstawiciele danej branży zajmują stanowisko w kwestii przepisów ich dotyczących. Natomiast nie miało to miejsca w temacie wspomnianych projektów ustaw. Dodajmy kolejną nieprawdę z powyższego tekstu – Stowarzyszenia nie chcą “szerszego dostępu do broni” wspomniane stowarzyszenia nie mają tego hasła na sztandarach.
11. „lobbyści składają projekty ustaw” – dotyczy Fundacji Rozwoju Strzelectwa i Romb – no tak. Ja nie rozumiem czy stowarzyszeniem strzeleckim nie wolno brać udziału w procesie legislacyjnym wogóle? Przecież na tym polega cały proces, na tym polegają konsultacje społeczne. Do tego są powoływane te stowarzyszenia i mają w statucie obowiązek konsultowania aktów prawnych i reprezentowania swoich członków. Ma być dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Stowarzyszenia strzeleckie wykazują się inicjatywą i proponują systemowe rozwiązania związane z implementacją dyrektywy. Ich ustawa nie trafiła pod głosowanie. Nie ma w tym nic wyjątkowego, stowarzyszenia działają zgodnie ze statutem a całość tego procesu jest ultra jawna. Dyskutowaliśmy o tych projektach całe miesiące – artykuły, fora, publikacje. Gdzie ta niejawność?
12. Przedstawiciel stowarzyszenia strzeleckiego konsultuje projekt ustawy – próbuję zrozumieć gdzie jest zarzut. Posłowie pytają ekspertów o opinię. Ci doradzają. Mówimy o jakimś projekcie / pomyśle który nawet nigdy nie wszedł pod żadne obrady. Kto ma się wypowiadać ze strony społecznej na temat strzelectwa jeśli nie stowarzyszenia strzeleckie – Jezuici? Kuria? Producenci żywności? Jeszcze raz – czy przedstawiciel stowarzyszenia nie ma prawa odnosić się do pomysłów posłów? Przecież to jest jego robota. Od tego on jest by reprezentował środowisko.
13. „Stępień proponuje, by z przepisu mówiącego, że policja wydaje pozwolenie na broń tylko, gdy przedstawi się do tego „ważną przyczynę”, usunąć słowo „ważną” co ułatwi dostęp do broni wg autorów. Nieprawda, nie ułatwi. Stępień proponuje też zmiany zaostrzające obecne przepisy. No ale to trzeba faktycznie przeczytać ten dokument. Katalog przyczyn w opisywanym projekcie jak i w obecnym jest enumeratywnie rozpisany. Wg mnie proponowana zmiana jest celowa – bo usuwa potencjalną uznaniowość gdy organ administracji stwierdzi, że przyczyna wymieniona w ustawie nie jest jednak wystarczająco ważna. Ale nadal – mówimy o jakimś pomyśle któregoś posła który nigdy nie pojawił się w przestrzeni publicznej jako faktyczny projekt.
14. „Policja straciłaby możliwość oceniania, czy komuś należy dać pozwolenie. Byłaby zmuszona do wydania go za każdym razem, gdy tylko ktoś złoży wniosek i spełni proste warunki. Nieprawda, to jest właśnie stan obecny. Policja musi wydać pozwolenie na broń jeśli wnioskodawca spełni warunki (zaświadczenie o zdrowiu psychicznym, niekaralność, nieposzlakowana opinia, zaświadczenie od lekarza orzecznika, przynależność do klubu sportowego lub stowarzyszenia strzeleckiego). Uznaniowość zlikwidowaliśmy w roku 2011. Od tego roku przestępczość spada, brak problemów z posiadaczami legalnej broni. No i nadal mówimy o jakimś projekcie jakiegoś posła który poprosił jednego z przedstawicieli środowiska o opinię, poprawki mające na celu implementację dyrektywy. Projekt ten nawet nie pojawił się w publicznej dyskusji. Nie rozumiem zarzutu że ekspert zgłasza uwagi.
15. „Dziki lobbing” „brak transparentności”Nieprawda. Nie rozumiem tego określenia. Stanowiska i komentarze i opinię stowarzyszeń są dostępne publicznie. Projekty i rozwiązania dyskutowane publicznie także na wydawnictwach (blogach) związanych ze strzelectwem i dostępem do broni. Mi nie podobają się inicjatywy realizowane projektami grupy posłów i pomijanie dużego zakresu konsultacji społecznych ale to już niestety bon mot obecnej koalicji – wiele systemowych ustaw przechodziło projektem grupy posłów. Ale żaden projekt związany z dostępem do broni nie trafił do procedowania. Gdzie jest ten lobbing? Gdzie brak transparentności jak komentarze i projekty wiszą na internecie na blogach internetowych związanych ze strzelectwem i są powszechnie komentowane.
16. Pułkownik Krzysztof Gaj na konferencji FUN – jeśli robił szkodliwe dla interesu naszego kraju wypowiedzi antysemickie i antyukraińskie to chciałbym je zobaczyć. Na pewno tego rodzaju działalność jest szkodliwa dla interesu naszego Państwa, natomiast chciałbym by te wypowiedzi podlinkowano w tekście. Wiązanie się z takimi osobami jest szkodliwe dla strzelectwa, ale jeszcze raz – chciałbym zobaczyć te wypowiedzi.
17. Słowo komentarza na koniec: legalni posiadacze broni palnej w Polsce to grupa osób o nieposzlakowanej opinii, niekaranych, przebadanych przez 2 lekarzy orzeczników (w tym psychologa), będących pod ciągłą kontrolą Policji. Nie ma problemu z przestępczością z bronią palną legalną. I nikła przestępczość z nielegalną. Jako środowisko to my jesteśmy zaskakiwani projektami ustaw i regulacji pisanych przez ludzi z poprzedniego ustroju starających się ograniczyć dostęp do broni w sposób nieopisany w dyrektywie EU (przyjętej w pośpiechu, pod wpływem emocji związanych z atakami terrorystycznymi z nielegalną bronią, z naruszeniem przepisów EU – stąd szereg skarg na nią z państw członkowskich). Jesteśmy zaskakiwani propozycjami ustaw z kapelusza pisanych przez ludzi z KGP (którym milicyjne myślenie nakazuje zawężać jak można dostęp do broni bo obywatel z bronią to zagrożenie dla ustroju socjalistycznego państwa), do spółki z przedstawicielami związku strzelectwa sportowego (którymi kieruje etatyzm, chęć uwłaszczenia się w procesie wydawania pozwoleń). Pisałem o tym tutaj: http://gunblog.eu/2018/06/wyciekla-ukrywana-nowa-ustawa-o-broni-i-amunicji/ oraz tutaj http://gunblog.eu/2018/08/w-glowie-sie-nie-miesci/ Propozycje te sa przemycane, z pozorem konsultacji społecznych, doklejane do innych aktów prawnych, wrzucane bez oparcia w przepisach Dyrektywy EU którą mają implementować. Najlepsze jest to że nie ma żadnego powodu by w sposób ponadnormatywny ograniczać dostęp do broni. Przestępczość spada, posiadacze broni nie popełniają przestępstw, broń legalna nie jest używana do czynów zabronionych. To jest faktyczny stan związany z implementacją dyrektywy.
A co jest najgorsze? Że nie rozmawiamy. Najgorsze jest to, że brak rzetelności i obiektywizmu uniemożliwił młodym “dziennikarzom śledczym” Danielowi i Annie zwykłe zapytanie o komentarz, odniesienie się do treści, zadanie pytań. Nie można uznać za obiektywizm krótki telefon do jednej z osób (TS) z 3 pytaniami. Ze mną nikt się nie kontaktował mimo że jestem odsądzany od czci na artykułach, pisze się o mnie jakbym był osoba publiczną a nie prywatną, mimo że moje dane osobowe podlegają ochronie. Daniel i Ania nie chcą kontaktu nawet gdy o to prosimy bezpośrednio. Wygląda to jak na obrazku powyżej.
Wiecie, szanuję dziennikarstwo a nienawidzę propagandy i pisania pod teze na zlecenie. Na twitterze młodych wydawców sensacje: “ujawniamy, wyciekł”. A jedyne co ujawniliście to braki warsztatowe i merytoryczne. “Wyciekły” – komentarze do istniejącej od 2011 roku ustawy, które są od 3 miesięcy dostępne na blogach i forach strzeleckich.
Słabiutko. Słabiutko. I szkoda. Bo moglibyście się nieco dowiedzieć o układach i unii personalnej byłych członków służb specjalnych PRL którzy sterują dostępem do broni w Polsce od lat. A tak, jedyne co mogę zrobić to wysłać żądania do sprostowania i skierować sprawę na drogę sądową w wypadku naruszenia dóbr osobistych.
Czy praca dziennikarza polega na strzelaniu na oślep?