Share
Albo sobie pomożemy – albo jesteśmy nic nie warci.

Albo sobie pomożemy – albo jesteśmy nic nie warci.

Jesteście wielcy wiecie?

Chodzi o temat opisywany w artykule „Policyjny Obłęd” Posiadacze broni zrobili swoje. Fundacja Bracia zorganizowała zbiórkę i w ramach niej zebrano aż 53 000 zł!  Setki i tysiące udostępnień postów i linków do zbiórki i w efekcie z małych datków udało się uzbierać ponad 53 tysiące złotych – ponad 200 procent planowanej kwoty. Słuchajcie nie spodziewałem się tego. Myślałem że w naszym kraju każdy sobie rzepkę skrobie. Te pieniądze pozwolą przeżyć i nie wpaść w długi. Na razie.

Tylko jest jeden problem. To i tak nic nie da. Człowiek który uratował ludzi straci strzelnice, pracę, firmę, osobisty majątek. Pójdzie na dno. Tak czy inaczej. Dlaczego? Bo nie damy rady go utrzymywać. Bo strzelnica bez broni nie podziała. Bo mija ponad miesiąc, broń zabrana, i wszystko jest ok. Bo formalnie żaden klub w Polsce i żadne stowarzyszenie nie robi k. NIC w tej sprawie. Wiecie kto napisał skargę dla Andrzeja Chylińskiego? Trybun. A kto postuje w tej sprawie i pisze argumentację? Gunblog. Czy nie sądzicie że jest coś nie teges, że zamiast naszych „reprezentantów” wyłącznie obszczani blogerzy zajmują się tym tematem?  Panowie z Fajerarms Unajted, może poza sprzedawaniem kart członkowskich podziałalibyście w sprawie co?? Mijają tygodnie i nie widzę reakcji więc mam prośbę – Panie i Panowie strzelcy, Koledzy i Koleżanki – zróbcie robotę: poproście swój klub, swoje stowarzyszenie, swoją strzelnicę by wysłali dwa pisma. TYLKO DWA PROSTE PISMA do KWP w Gorzowie Wielkopolskim i do WPA tej samej komendy. CHOĆBY JEDNO – skargę. Poniżej są załączone gotowce, wystarczy trochę pozmieniać treść. Można napisać jedną dziesiątą tego co tam i już będzie sensowna skarga.

Wystarczy że wasz klub wyśle 2 cholerne pisma. Jedno choćby. Tylko o to proszę.

Bo problem jest takie że formalnie nic się nie dzieje tym którzy skrzywdzili Andrzeja. Policjanci dobijają ofiarę / bohatera męcząc go i zabierając mu mienie – w dniu tragicznej śmierci żony, w dniu w którym przeżył zamach na swoje życie i uratował życie innych. I WSZYSTKO JEST OK. Zabrano bezprawnie (co potwierdziła decyzja Prokuratury w Międzyrzeczu o której poniżej) ponad 200 sztuk broni i dziesiątki tysięcy sztuk amunicji. I mimo, że odbyło się to z naruszeniem prawa, mimo że działania prokuratury dotyczą ofiar a nie sprawców, to WSZYSTKO JEST OK ROZUMIECIE? A wiecie dlaczego? BO NIC NIE ROBIMY. BO ŻADNA INNA STRZELNICA, KLUB, STOWARZYSZENIE nie ruszyła palcem. Działa Pomorskie Stowarzyszenie Strz-Kol. „Do Broni” które przygotowało drafty pism. A poza nimi? Pamiętacie sprawę narodowca / „szturmowca” który chciał mieć broń? Do jego postępowania dołączyły się stowarzyszenia w tym to od Gawła i skutecznie występowały w sprawie. A u nas nic. MUSIMY POMÓC wiecie? Bo każdego z nas może czekać to samo. Jak widzicie nawet bycie bohaterem i ofiarą w jednym, powstrzymanie mordercy który chciał pozabijać ludzi, strata żony, przeżycie zamachu – nawet to nie nie powstrzymuje skurwysynów przed próbą wykończenia twojej firmy i Ciebie. BEZ NAS wykończą go całkowicie. Prasa już zajmuje się czym innym. Sprawdzanie 200 sztuk broni przejętej bezprawnie może potrwać i pół roku i rok i 2 lata. A w tym czasie człowiek który poświęcił swoją pracę zawodową i dotychczasowe życie strzelectwu – pójdzie w długi.

Bezprawne działania, bezprawnie pozyskane „dowody” i o co tak naprawdę chodzi?

Przypomnijmy: policja wtargnęła do mieszkania ofiar zabójstwa i usiłowania zabójstwa i pod pretekstem …ujawnienia dowodów w sprawie morderstwa. Andrzej ujął sprawcę na gorącym uczynku, morderca przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Ale dzielni Policjanci postanowili zająć „do sprawy” broń Andrzeja. W celu (cytuję postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania): „ujawnienia broni i amunicji, ewentualnych rzeczy których posiadanie jest zabronione”. Chodziło broń nie mającą żadnego związku z sprawą zabójstwa. Jak wiecie weszli „na legitymację” bez zgody prokuratora. Nastepnie Prokurator zatwierdził przeszukanie. A miesiąc później stwierdził, że uchyla swoje postanowienie. Czyli doszło do naruszenia prawa, przeszukanie i zajęcie rzeczy było bezprawne.  Właściciel tej broni …nawet nie podpisał protokołu. Broń nie jest dowodem w sprawie karnej bo nie może być. Nie stwierdzono żadnej broni na którą nie miałby pozwolenia. Ale.. przeczytajcie poniżej:

Nie mamy pańskiej broni i co nam pan zrobisz?
Tak jak w kultowej scenie z szatni w „Misiu”. Nikt za to nie odpowiada. Policjanci zabierają bezprawnie 200 sztuk broni i tysiące sztuk amunicji. Jak myślicie dlaczego tak się dzieje? No przecież nikt tam nie jest kompletnie głupi. Jest bohater, jest też morderca. Jest złapany na miejscu. Przyznaje się do winy. To czemu molestuje się i pomiata ofiarą, czemu zabiera się mu środki z których żyje? No jak myslicie? Bo to jedyny taki obiekt i jedyny klub strzelecki w okolicy. Jeśli ktoś nie będzie miał broni i pieniędzy to jak – będzie prowadził tą działalność dalej czy nie? No chyba nie. A co się stanie wtedy ze strzelnicą? No nie zniknie przecież tak? Zaraz znajdzie się inny policjant na emeryturze który z chęcią poprowadzi tą strzelnicę i klub. A wszyscy z okolicy jeśli będą chcieli chodzić na strzelnicę – cóż, będą musieli się zapisać do nowego klubu nie. Zapewniam was, że BEZ WASZEJ KONTROLI i WASZEGO WSPARCIA, ktoś coś podrzuci i uzasadni czynności które podjęto. Po przejęciu ponad 200 sztuk broni i tysięcy sztuk amunicji w tym burdlu zawsze może nagle „znaleźć się” cokolwiek: egzotyczny nabój, stara rura która okaże się lufą, sztuka broni której pokrzywdzony nigdy nie posiadał, coś co stało obok w magazynie, po prostu cokolwiek co spowoduje postawienie zarzutów nielegalnego posiadania broni lub amunicji (zagrożonych karą do 8 lat pozbawienia wolności). Pamiętajcie że organ któremu nikt nie patrzy na ręce znajdzie zawsze sposób na uzasadnienie swoich działań. No bo co ich czeka jak czegoś nie wymyślą? Dyscyplinarka? Roszczenie z uwagi na uszkodzenia / zniszczenia broni rzucanej jak ziemniaki? Muszą przecież coś wymyślić.
Strzelnica Nietoperek prowadzona od roku 2017 stanowi najlepszy i jedyn tego typu obiekt w regionie . Należy wziąć pod uwagę, że celem wykonania czynności odebrania aż 200 sztuk broni i dziesiątek tyś. sztuk amunicji, osobie będącej zarówno bohaterem i ofiarą tragicznych wydarzeń z dnia 14 czerwca, bez żadnych, najmniejszych podstaw – może być przestępczy zamiar doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i przejęcia strzelnicy. Co stanowi czyn z art 286 § 1 KK: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.)”.  Teza nie jest pozbawiona podstaw, albowiem do przeszukania i odebrania broni doszło bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów. Broń była przetrzymywana przez około miesiąc czasu, mimo absolutnie żadnych przesłanek uzasadniających konieczność jej przetrzymywania. Broń zabrano …ofierze i bohaterowi tragicznych wydarzeń bez najmniejszej choćby, najmniej prawdopodobnego uzasadnienia.
Jesteśmy świadomi, że dla wielu policjantów zajmujących się strzelectwem możliwość przejęcia strzelnicy i prowadzenia działalności taką jaką prowadzi Andrzej Chyliński jest atrakcyjnym zajęciem. Skoro postanowienie z dnia 3 lipca Prokurator Rejonowy Janusz Kodź stwierdził brak jakichkolwiek przesłanek do zajęcia broni (w szczególności zajęcia broni ofiarom tragedi z dnia 14, oraz osobom nie związanym ze sprawą takim jak Arkadiusz Ch), należy zbadać w drodze osobnego postępowania dyscyplinarnego JAKIE FAKTYCZNE PRZESŁANKI KIEROWAŁY POLICJANTAMI KTÓRZY PODJĘLI DECYZJĘ O WTARGNIĘCIU DO DOMU …OFIARY I ZAJĘCIU JEGO MAJĄTKU. Podsumujmy:
 1. – broń i amunicja została zabrana nieprawnie, w wyniku czynności będących naruszeniem art 217 i 219 kpk z naruszeniem zasad dokumentowania czynności opisanych w kpk,
 2. – brak jest jakichkolwiek dowodów w aktach postępowania uzasadniających zajęcie broni jako dowodu w sprawie,
 3. – brak jest zarzutów dotyczących posiadania broni lub amunicji których posiadanie jest zabronione
 4. – brak jest w ogóle postępowania administracyjnego ze strony organu uprawnionego do kontroli tj WPA KWP Gorzów. Organ nie może wykonywać czynności bez podstawy prawnej jaką byłoby wszczęcie postępowania administracyjnego lub kontrolnego mającego faktyczną podstawę prawną w postaci dowodów lub innych okoliczności uzasadniających jego wszczęcie.
 5. – „wątpliwości” nie mogą być podstawą bezprawnego zajęcia mienia obywatela o znacznej wartości, stanowią mierną próbę uzasadanienia bezprawnych działań,
 6. – ani KPP Międzyrzecze ani WPA w Gorzowie Wielkopolskim nie ma warunków do przechowywania tej ilości, w szczególności przechowywania broni kolekcjonerskiej o znacznej wartości historycznej oraz kwotowej.
 7. – dokonano uszkodzeń podczas transportu i zdecydowania może dojść do dalszych szkód w przejętych rzeczach których wartość idzie w dziesiatki tyś złotych,
 8. – broń stanowi jedyne źródło utrzymania Andrzeja Chylińskiego a także stanowi własność osoby nie związanej całkowicie ze sprawą Arkadiusza Chylińskiego
 9. – przejęta z naruszeniem przepisów broń i protokół zostały pozyskane z naruszeniem przepisów i obarczone błędami. Jaki takie zgodnie z orzecznictwem nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym. Art. 168a kodeksu postępowania karnego postanawia, że dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 KK, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności. Czyli do zasady dowód pozyskany z naruszeniem nie może być uznany za niedopuszczalny (w postępowaniu karnym) chyba że zachodzą okoliczności z tej sprawy o której piszemy. Podstawowe zasady postępowania administracyjnego, jak zasada legalności (art. 6 KPA), zasada uwzględnienia interesu publicznego i słusznego interesu obywateli (art. 7 KPA), zasada pogłębiania zaufania do organów państwa (art. 8 KPA) uzasadniają przyjęcie regulacji z art. 75 § 1 zd. 1 KPA, wedle którego jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że zgodnie z art. 61 § 1 KPA postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, a zgodnie z art. 77 § 1 KPA nawet w przypadku postępowania wszczętego na żądanie strony, to organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, jest oczywiste, że organ administracji nie może – właśnie z uwagi na podstawowe zasady postępowania administracyjnego – prowadzić postępowania dowodowego w sposób sprzeczny z prawem. A więc pozyskane z naruszeniem prawa „dowody”, w wyniku czynności obarczonych nieusuwalnymi wadami takimi jak niewłaściwie udokumentowane czynności, brak akceptacji protokołu przez osobę będącą jego stroną, nie może skutkować prawnymi administracyjnie czynnościami – w postępowaniu które nawet nie zostało rozpoczęte.
 10. – zajęcie całego majątku skutkuje stratami w wyniku braku możliwości prowadzenia działalności co skutkuje już teraz utratą przychodów, dochodów, kontraktów, umów i zaufania kontrahentów, może skutkować utratą linii kredytowych i upadkiem działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas z wykorzystaniem przejętej broni. Umowy kredytowe wymagają płatności a zaległość w spłacie jest podstawą do wypowiedzenia umowy i utraty ratingu finansowego Skarżącego. Straty bezpośrednie i pośrednie wynikające z utraty kontraktów, zaufania kontrahentów lub straty działalności będą skutkowały odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa.

 

Co robić? Wymagajcie by wasz klub, wasza strzelnica wysłała 2 pisma:

1. SKARGĘ na działalność policjantów. Jedno pismo łączne do Komendanta Wojewódzkiego Policji i do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Podobnych działań nie można tolerować. 

Skargę można i należy składać na podstawie:

 • – art. 63 Konstytucji RP (Dz.U z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
 • – Kodeksu Postępowania Administracyjnego – dział VIII (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1257);
 • – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Wy też możecie złożyć ją samodzielnie. Za to Kluby i Stowarzyszenia mają wręcz statutowy obowiązek je złożyć. Dlatego TY poproś swój klub, swoją strzelnicę czy stowarzyszenie by napisali cholerne 2 papierki, podpisali się i wysłali gołębiem pocztowym, epuapem czy jakkolwiek. I upewnij się że to zrobili.  Głupie 20 zdań i wklejenie 3 fragmentów tekstu. Argumenty do skargi załączamy. Ale nie mogą być przeklejane automatem. To nie jest problem napisać przez 15 minut pismo. Każdy klub może i każdy powinien.

Przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji. Natomiast Art. 221. Realizacja prawa do składania skarg i wniosków realizowane jest przez: § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych (…) § 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. § 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. I tak się powinno stać.

2. WNIOSEK O DOŁĄCZENIE DO POSTĘPOWANIA w CHARAKTERZE STRONY. Każde stowarzyszenie ma do tego prawo.

Jeśli postępowanie zostanie wszczęte lub zostało wszczęte to mamy prawo je kontrolować, mamy prawo wiedzieć co się dzieje w sprawie i zajmować stanowisko w sprawie.
 Adresy:

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.
Wydział Postępowań Administracyjnych
ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp
e-mail: kwpgorzow@go.policja.gov.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Wydział w Gorzowie Wlkp.
Naczelnik: mł. insp. Michał Oleksak
tel. 95 738 10 44
fax 95 738 10 45
e-mail: bswp.gorzow@policja.gov.pl
adres: ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu:
ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz
tel. 95 7411 969 , Fax 95 7427 063
rejon.miedzyrzecz@prokuratura-gorzow.pl
www.prokuratura-gorzow.pl

A przynajmniej jedno pismo – skargę. Drafty przygotowane przez PSSK „Do Broni” w Gdańsku (którym dziękuję za zaangażowanie) oraz przeze mnie.

Oni swoje pisma i skargi wysyłają w poniedziałek. A Wasz klub?